Tytuł: Świat Obrabiarek i Narzędzi
Ogólnopolskie Czasopismo Techniczne
GB: The World of Machine Tools & Tools
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 2000-3000 egz.
Rok założenia: 2006

ISSN: 2353-5555

 

Aktualności

 

Wykorzystanie nowych możliwości cyfrowych

2019-05-15

Dobrzy specjaliści są podstawą każdej firmy. Pracodawcy muszą zatem wymyślić nowe pomysły, aby upewnić się, że nie utracą tych ważnych aktywów. Ale jak pracodawcy mogą uatrakcyjnić swój apel w dobie cyfrowej transformacji?

 

Wykorzystanie nowych możliwości cyfrowych w rekrutacji młodych talentów

EMO Hannover 2019 - Firmy muszą wziąć pod uwagę wiele zmian w świecie pracy podczas wstępnego i przyszłego szkolenia.

W jaki sposób firmy powinny rekrutować młodszych pracowników i jak mogą zatrzymać swoich obecnych? EMO Hannover 2019 ma odpowiedzi na te pytania. 

Sprawna praca, kompetencje informatyczne i kształcenie ustawiczne - dzisiejsi pracownicy są zobowiązani do kierowania szerokim zakresem złożonych umiejętności. Ponadto poprzednie formy współpracy tracą na znaczeniu ze względu na nowe możliwości oferowane przez cyfryzację. Firmy muszą stawić czoła tym zmianom. Jednym z pionierów w tej dziedzinie jest Trumpf GmbH + Co KG w Ditzingen. Producent obrabiarek otworzył swoje podwoje dla młodego pokolenia po raz pierwszy na początku kwietnia. Pierwsza impreza „Agile Days” poświęcona była dyskusjom na temat aktualnych trendów i wyzwań związanych ze sprawnym działaniem. Co to oznacza konkretnie? „Naszym celem jest wyeliminowanie i przejęcie inicjatywy. Nie tylko poprzez ponowne działanie w szybko zmieniającym się świecie, ale także poprzez aktywne kształtowanie go - na poziomie korporacyjnym, zespołowym i osobistym” - wyjaśnia firma. Zainteresowane strony zostały zaproszone do Ditzingen na dwa dni rozmów. Skupiono się na czterech głównych tematach: klienci i innowacje, role i kompetencje, strategia i cele, a także organizacja i kultura.

Cyfryzacja wymaga także zmian w kulturze

Bądź na bieżąco z digitalizacją, kształtuj ją zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, korzystając z wypróbowanych i przetestowanych - to działa. Wilhelm Bauer, szef Instytutu Inżynierii Przemysłowej im. Fraunhofera w Stuttgarcie, IAO i specjalista ds. Technologii w Badeni-Wirtembergii, uważa, że do udanej digitalizacji potrzebne są trzy kroki: „Firmy muszą najpierw uznać, że cyfryzacja wiąże się ze znaczną transformacją. Po drugie, muszą rozwijać swoje umiejętności, a po trzecie, muszą mieć odwagę, by zająć się sprawami.” Jednym z powodów, dla których cyfryzacja nie została jeszcze odpowiednio uwzględniona przez firmy, jest dynamicznie rozwijająca się gospodarka: „Kiedy księgi zamówień są pełne, wiele firm nie poświęca czasu na rozważenie wprowadzenia digitalizacji. Jednak gdy biznes idzie dobrze, to wtedy dostępne są niezbędne ku temu zasoby.”


Wilhelm Bauer, szef Fraunhofer IAO i specjalista ds. Technologii w Badenii-Wirtembergii

Dla Olivera Maassena, szefa działu kadr w firmie Trumpf, cyfryzacja wymaga również zmiany w kulturze: „Cyfrowa transformacja wymaga, abyś dał sobie wolność popełniania błędów, z których możesz się następnie uczyć”, powiedział Maassen. Metody sprawnej pracy pomagają ustalić nowe podejście do pracy w Trumpf. „Konstrukcje muszą być na tyle elastyczne, aby mogły pomieścić świeże, kreatywne pomysły, na przykład gdy do firmy wchodzi nowa krew” - dodaje Bauer. „Od góry do dołu i od dołu do góry - jeśli zmiana jest inicjowana jednocześnie z obu kierunków, wówczas wzajemnie się wzmacnia” - kontynuuje Bauer.

Ale digitalizacja oznacza również zmianę naszego rozumienia przywództwa. „Głównym zadaniem ‘Boss 4.0’ będzie rozwijanie umiejętności pracowników” - mówi Maassen. „Jednocześnie menedżerowie powinni rozwijać swoje umiejętności i uzyskiwać regularne informacje zwrotne. Kluczem do sukcesu jest komunikacja”.


Oliver Maassen, szef działu kadr i opieki społecznej w grupie Trumpf

 

Strategia utrzymania pracowników zorientowana na przyszłość rozpoczyna się od szkolenia

Jedno jest pewne: tylko dobrze wykwalifikowani pracownicy mogą zagwarantować pomyślny rozwój firm, zwłaszcza w obliczu wielu zmian zachodzących w świecie pracy. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego jest ich samodzielne szkolenie.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat Fundacja Edukacji i Rozwoju Młodzieży stała się ważnym partnerem strategicznym w zakresie szkolenia zawodowego w Niemczech. Wzmocnienie orientacji zawodowej szkół ogólnokształcących, zaspokaja-nie zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników w całym sektorze inżynierii mechanicznej oraz terminowe przekazywanie nowych technologii do szkolenia zawodowego, to główne obszary zainteresowania. W związku z tym tematy takie jak Industry 4.0 i mobilne uczenie się znajdują się również w programie Fundacji. Prowadzi różne warsztaty, w których zapewnia nauczycielom inżynierii mechanicznej informacje i metody radzenia sobie z tymi przyszłymi tematami. Jednym z przykładów jest mobilna nauka w inteligentnych fabrykach. Jest to aplikacja mobilna, która może być używana w różnych środowiskach pracy i nauki. Grupami docelowymi są uczniowie i ich trenerzy oraz młodzi ludzie rozpoczynający karierę w inżynierii mechanicznej.

Peter Bole, szef Fundacji, potwierdza: „Od czasu założenia Fundacji w ciągu ostatnich dziesięciu lat udzielono pomocy ponad 7300 trenerom i nauczycielom, aby sprostać przyszłym wyzwaniom podczas trwających kilka dni seminariów. Celem jest zapewnienie, że ostatnie zmiany technologiczne, które miały miejsce w inżynierii mechanicznej, są również uwzględnione w szkoleniu zawodowym, a także przekonaliśmy ponad 120 000 młodych ludzi o atrakcyjności branży i jej możliwościach podczas Special Youth Show na ostatnich targach EMO Hannover i innych wiodących targach.” Podkreśla, że cyfryzacja i Przemysł 4.0 stają się w coraz większym stopniu integralną częścią szkolenia. „Fundacja Edukacji i Rozwoju Młodzieży odpowiedziała na wyzwania związane z cyfryzacją, ustanawiając trzy przełomowe projekty: testowanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie cyfrowych procesów produkcyjnych w imieniu Federalnego Instytutu Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, tworzenie innowacji i sieć transferowa w Badenii-Wirtembergii w celu wdrożenia cyfryzacji w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz wdrożenie projektu pilotażowego obejmującego całą NRW w celu wdrożenia Industry 4.0 i digitalizacji, w tym zapewnienie szkolenia dla 600 trenerów i nauczycieli. są następnie przekazywane do około 1200 uczestników.”


Peter Bole, szef Fundacji Edukacji Młodzieży i Rozwoju Inżynierii Mechanicznej

Bole, szef Fundacji, zaleca firmom korzystanie z cyfrowych metod rekrutacji stażystów. „Każdy, kto jest zainteresowany rekrutacją młodych ludzi, musi wzbudzić ich zainteresowanie. Korzystanie z nowoczesnych możliwości komunikacji, takich jak kanały mediów społecznościowych, jest jednym ze sposobów na zwiększenie atrakcyjności i przyciągnięcie potencjalnych rekrutów. Można założyć, że stopień digitalizacji w środowisku pracy w coraz większym stopniu stanie się decydującym czynnikiem dla miejscowych użytkowników cyfrowych. Firmy powinny pamiętać o tym podczas opracowywania szkoleń i przekazywać je za pośrednictwem kanałów, o których już wspomniałem.”

 

Struktury wymagają współpracy międzyresortowej

Rozproszone struktury wymagają od pracowników z różnych obszarów wspólnej pracy nad projektami. W Trumpf studenci z Baden-Württemberg Cooperative State Universty ćwiczą tę formę współpracy podczas szkolenia. W pierwszym roku praktyk otrzymują zadanie opracowania produktu - w tym wszystkiego od projektu modelu i budowania, aż po marketing. Celem jest nauczenie ich, jak działa rozwój produktu i proces marketingowy


Studenci z różnych dyscyplin na Uniwersytecie Państwowym w Badenii-Wirtembergii opracowujący Trumpf Cube. Od lewej do prawej: Livia Greisiger, Kai-Uwe Hüber, Daniela Schindler, Julian Gergen, Daniel Stannard (instruktor cyfrowy) i Torsten Klaus (kierownik ds. Praktyk technicznych) ze swoją skrzynką na cyfrowe klucze . 

Tak zwana kostka Trumpfa, którą opracowują, powinna mieć 30 cm wysokości, długości i szerokości. Ostateczna funkcja produktu zależy od uczniów. Pracują nad tym zadaniem w zespołach od pięciu do sześciu, złożonych ze studentów z dziedzin mechatroniki, elektrotechniki, informatyki, przemysłu i inżynierii mechanicznej. Projekt podzielony jest na dwie fazy: wstępne warsztaty, w których każdy zespół projektuje tekturowy model kostki, a następnie drugi etap, w którym tworzą funkcjonalny prototyp. Każdy zespół otrzymuje ten sam budżet i może wydać go według własnego uznania. „Na przykład studenci z grupy projektu Digital Key Box wykorzystali swój budżet na zakup małych silników do napędzania ramienia chwytaka. Ramię chwytaka automatycznie wysuwa klucze z kostki za naciśnięciem przycisku napisem 3D" - mówi Torsten Klaus, szef szkolenia technicznego w Trumpf w Ditzingen, opisując praktyczny przykład.

 


Mobilne uczenie się w inteligentnych fabrykach to aplikacja, która może być używana w odpowiednim środowisku pracy i nauki. 

Ludzie nadal odgrywają kluczową rolę w erze cyfrowej

Do połowy 2018 r. WGP (Naukowe Towarzystwo Technologii Produkcji) było już gotowe na te-mat społecznych konsekwencji digitalizacji i pracy w sieci w niemieckim przemyśle. W pracy Industrial Workplace 2025 Position Paper autorzy omówili ten rozwój i stworzyli nowy model do analizy stopnia automatyzacji w przemyśle. Pokazuje obszary, w których istnieje potrzeba działania. „Każda rewolucja przemysłowa - w tym Industry 4.0 - niesie ze sobą ogromne przewroty społeczne”, mówi prof. Berend Denkena, prezes WGP i kierownik Instytutu Inżynierii Produkcji i Obrabiarek IFW na Uniwersytecie w Hanowerze. „Jako sojusz niemieckich profesorów technologii produkcji, chcemy wnieść nasze know-how w celu zmniejszenia ludzkiego cierpienia spowodowanego tym wstrząsem”.

W stanowisku stwierdzono, że nadal potrzebne są zarówno technologia produkcji (w postaci zautomatyzowanych systemów), jak i ludzie. Należy znaleźć optymalny stosunek między pracą człowieka a zautomatyzowaną technologią produkcji. Według WGP rozwój cyfryzacji i wynikające z tego zmiany w stopniu automatyzacji i autonomii systemów produkcyjnych stawiają nowe wymagania w zakresie umiejętności i zdolności osób pracujących w produkcji. „Oprócz rosnących wymagań wobec pracowników produkcyjnych, dostępność odpowiednio wykwalifikowanych pracowników będzie również odgrywać ważną rolę w przyszłości”, mówi. To z kolei zależy od demografii i rosnącej różnorodności kwalifikacji wymaganych do rozpoczęcia szkolenia.

Oliver Maassen z Trumpf i WGP podkreślają, że jest to kwestia, którą musi zająć się całe społeczeństwo: „Potrzebujemy większego wsparcia politycznego w dziedzinie edukacji i szkoleń. Cyfryzacja musi stać się podstawowym elementem na wszystkich poziomach edukacji, od podstawowego do średniego.”

Trumpf, WGP i Fundacja Edukacji i Rozwoju Młodzieży (Youth Education and Development Foundation) zaprezentują również rozwiązania Industry 4.0 we wrześniu podczas targów EMO Hannover.

Autor: Annedore Bose-Munde, specialist journalist from Erfurt

 

 

Box
Szkolenie pracowników i rekrutacja do inteligentnej fabryki są również kluczowym zagadnieniem w EMO Hannover.

Special Youth Show to tradycyjna część targów prowadzonych przez organizatora EMO VDW (German Machine Tool Builders Association). W trakcie targów przedstawi informacje w hali 25 na temat zawodów związanych z obróbką metali, wymagań zawodowych, programów szkoleniowych i możliwości rozwoju kariery w przemyśle maszynowym. Do udziału zaproszono około 7 000 młodych ludzi oraz trenerów i nauczycieli z uczelni, szkół technicznych i szkół zawodowych.

Podczas Dnia Rekrutacji VDI zorganizowanego przez VDI-Nachrichten w Pawilonie 11 w dniach 17 i 18 września 2019 r. potencjalni pracodawcy będą mieli okazję zaprezentować swoje firmy młodym ludziom.

 

 

Źródło: VDW German Machine Tool Builders’ Association

 

Archiwum:         


 
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.