Tytu: 安iat Obrabiarek i Narz璠zi
Ogólnopolskie Czasopismo Techniczne
GB: The World of Machine Tools & Tools
Cz瘰totliwo嗆: dwumiesi璚znik
Nak豉d: 2000-3000 egz.
Rok za這瞠nia: 2006

ISSN: 2353-5555

 

Top

Aktualno軼i

 

Skoncentruj si na automatyzacji

2021-02-26

G堯wnym tematem METAV digital, bran穎wego wydarzenia po鈍i璚onego technologii produkcji od 23 do 26 marca 2021 r., b璠 precyzyjne narz璠zia i maszyny do obr鏏ki. Opr鏂z technologii obr鏏ki, w centrum uwagi znajd si r闚nie rozwi您ania automatyzacji zaprojektowane w celu podniesienia poziomu wydajno軼i produkcji.

 

Skoncentruj si na automatyzacji

METAV digital: prezentacje rozwi您a automatyzacyjnych dla wydajnej obróbki metali

 

Automatyzacja jest uwa瘸na za decyduj帷y „czynnik” zwi瘯szaj帷y konkurencyjno嗆, produktywno嗆 i optymalizacj produkcji. Rozwi您ania automatyzacyjne coraz cz窷ciej trafiaj na hale produkcyjne i zak豉dy produkcyjne, i to nie tylko od czasu pojawienia si Przemys逝 4.0. Od ponad 40 lat producenci precyzyjnych narz璠zi, dostawcy obrabiarek i wiele innych firm, organizacji i uniwersytetów z do鈍iadczeniem produkcyjnym u篡waj METAV jako platformy, na której eksperci ds. Produkcji spotykaj si, aby porówna notatki - w tym roku jako prawdziwe interaktywne do鈍iadczenie 3D .

Innowacyjne sposoby na obni瞠nie kosztów produkcji

Interlocking ma odgrywa kluczow rol dla Paul Horn GmbH w METAV digital. Nacisk k豉dziony jest na narz璠zia do ci璚ia kó z瑿atych sto磬owych, a tak瞠 do precyzyjnego gratowania kó z瑿atych. „Zaprezentowane zostan równie inne innowacje w dziedzinie frezowania z du篡mi posuwami, obróbki na wysoki po造sk, rowkowania, toczenia profili i kszta速owania” - zapowiada rzecznik prasowy Horn Press i dyrektor ds. Komunikacji Christian Thiele. 


System PTS firmy Horn and Kistler: inteligentny uchwyt narz璠ziowy do obrabiarek wielowrzecionowych Index informuje u篡tkowników o stanie narz璠zia podczas procesu obróbki. Foto: Paul Horn GmbH

Ro郾ie znaczenie robotyki, automatyzacji i cyfryzacji. S u篡tecznymi dodatkami w wielu obszarach i pomagaj zmniejszy niekorzystne warunki lokalizacyjne w porównaniu z krajami o niskich zarobkach. „Horn 軼i郵e wspó逍racowa z Kistler Group, aby udoskonali unikalne w skali 鈍iatowej rozwi您anie do monitorowania narz璠zi w czasie rzeczywistym. Innowacyjny system PTS jest idealny do zastosowania w operacjach toczenia” - wyja郾ia Thiele. „Alternatywne metody pomiaru s tutaj mniej skuteczne z powodu ma造ch odchyle”. Rozwi您anie nie wymaga ingerencji w sterowanie CNC. Aplikacja jest niezale積a od maszyny i zajmuje tylko niewielk ilo嗆 miejsca w maszynie. Stosowanie PTS obni瘸 koszty produkcji i zwi瘯sza moce produkcyjne.


W przypadku tokarek z przesuwn g這wic czujnik mo瞠 mierzy si造 skrawania ju od kilku niutonów. Foto: Paul Horn GmbH

Automatyzacja dla obrabiarek

„O cyfryzacji obrabiarek mówi ka盥y w bran篡 - nieustannie j udoskonalamy, czyni帷 j mniej skomplikowan i bardziej dost瘼n dla u篡tkowników” - mówi dr Stefan Hansch, prezes Emco GmbH. Udanym przyk豉dem jest firma Evva, producent wysokiej jako軼i systemów zamkni耩, którego produkcja Emco pomog豉 w digitalizacji za pomoc frezarki. Nowy system produkcji wymaga zarówno du瞠j elastyczno軼i przy produktywnej produkcji specjalnej, jak i zdolno軼i do wydajnej produkcji cz窷ci seryjnych. Oprócz samej obrabiarki kluczowymi elementami tego projektu by豉 elastyczna platforma oprogramowania Emconnect i kompletny pakiet automatyzacji.


Firma EMCO oferuje ju szerok gam produktów, w tym liczne opcje dostosowywania i automatyzacji maszyn. Foto: EMCO GmbH

Emco niedawno rozszerzy這 swoj odnosz帷 sukcesy seri MMV. 5-osiowe centra obróbcze z ruchom kolumn s dost瘼ne z rozszerzonymi drogami przesuwu (X = 4200/5200/6200 mm) i tym samym spe軟iaj zwi瘯szone zapotrzebowanie w tym obszarze. Systemy mog by stosowane do kompleksowej obróbki du篡ch i ci篹kich cz窷ci w jednym mocowaniu - dla detali o masie do 8.000 kg. Kolejn atrakcj s opcje automatyzacji uniwersalnych centrów obróbkowych z serii Umill. Indywidualne rozwi您ania s dost瘼ne dla prawie wszystkich wariantów niektórych maszyn przetwórczych: na przyk豉d istnieje dwupoziomowy liniowy system magazynowania palet, który zosta zaprojektowany w celu optymalizacji wydajno軼i. Lub wydajne i elastycznie adaptowalne rozwi您ania automatyzacji dla mniejszych modeli Umill, których kompaktowe wymiary, krótkie czasy przezbrajania i narz康zania oraz prosta obs逝ga s szczególnie imponuj帷e. Te rozwi您ania s równie dost瘼ne dla tokarek Emco.


Cyfrowy asystent procesu EMCONNECT zapewnia 陰czno嗆 dla optymalnych przep造wów pracy i zwi瘯szonej produktywno軼i. Foto: EMCO GmbH

„W tych trudnych czasach METAV digital oferuje nam bezpieczn platform do komunikacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i klientami”, mówi doceniany dyrektor generalny austriackiego producenta obrabiarek z Hallein. „Oczywi軼ie nie zast瘼uje bezpo鈔edniego kontaktu, ale teraz jest to doskona豉 alternatywa i ch皻nie z niej korzystamy”.


Dr.-Ing. Stefan Hansch, CEO EMCO GmbH: „Gdybym zosta poproszony o udzielenie ogólnej rekomendacji, powiedzia豚ym, 瞠 ka盥y obecnie potrzebuje dwóch„ map ”- krótkoterminowych, elastycznie dostosowywalnych programów, które mo積a szybko dostosowa w razie potrzeby. Jednocze郾ie wa積e jest, aby nie traci z oczu ani nie podwa瘸 wizji i d逝goterminowych celów strategicznych firmy”. Foto: EMCO GmbH

安iatowe nowo軼i METAV digital

„Na tegorocznym METAV zaprezentujemy szereg nowo軼i na 鈍iecie z naszej nowej kampanii Neologiq” - mówi Erich Timons, z firmy Iscar Germany GmbH w Ettlingen, specjalizuj帷ej si w narz璠ziach, przedstawiaj帷 wst瘼ne spostrze瞠nia . „Obejmuj one rozwi您ania w zakresie toczenia, rowkowania, wiercenia i frezowania. B璠zie te mo積a odkry wiele innowacyjnych narz璠zi cyfrowych”. Mówi帷 bardziej ogólnie, pokazane zostan równie narz璠zia oferuj帷e wyj徠kowo wysok produktywno嗆. Obejmuj one narz璠zia wykorzystuj帷e technologi czujników. „Iscar opracowa narz璠zia, które nie wymagaj czasu na konfiguracj. Ponadto oferujemy narz璠zia we wszystkich zakresach produktów, które idealnie nadaj si do wysokowydajnego ci璚ia” - kontynuuje Timons. A jakie s najnowsze osi庵ni璚ia w przysz這軼i? „Wiele firm boryka si obecnie z mniejszymi rozmiarami partii.

Robotyka modu這wa dla elastycznych rozwi您a


Zadaniem grupy badawczej 2193 jest badanie „Inteligencji adaptacyjnej fabryk w dynamicznych i z這穎nych 鈔odowiskach”. Foto: TU Dortmund University

„Zintegrowane rozwi您ania z kompleksow 陰czno軼i i rozleg陰 automatyzacj sta造 si jeszcze wa積iejsze dla firm produkcyjnych pracuj帷ych w warunkach wy豉dowa koronowych” - wyja郾ia prof. Dirk Biermann z TU Dortmund University. Aby ju teraz uzyska ogólny wzrost produktywno軼i i zrównowa穎nego rozwoju, niezb璠ne jest po陰czenie ludzi, maszyn i firm. „Opracowanie standardów interfejsów ma zatem kluczowe znaczenie dla osi庵ni璚ia tego w rozs康nym czasie” - mówi szef Instytutu Technologii Obróbki (ISF) i cz這nek WGP (German Academic Association for Production Technology). „Co wi璚ej, istnieje kilka interesuj帷ych rozwi您a, które pozwalaj na bezpieczne przetwarzanie i analiz danych wra磧iwych lokalnie. Inteligentne systemy brzegowe mog je wykorzysta do zapewnienia ochrony danych aplikacji opartych na sztucznej inteligencji w urz康zeniu ko鎍owym”.


Przygotowanie ostrza ma kluczowe znaczenie dla okre郵enia wydajno軼i narz璠zi skrawaj帷ych: Proces [Tool] Prep opracowany przez Instytut Technologii Obróbki (ISF) na Uniwersytecie w Dortmundzie jest uniwersalny i 豉twy do wdro瞠nia. U豉twia przygotowanie ostrzy narz璠zi trzpieniowych. Foto: TU Dortmund University– ISF

Robotyka i automatyzacja oferuj niezwykle zró積icowany zakres mo磧iwo軼i, które mo積a na przyk豉d tanio skonfigurowa jako standardowe modu造 do konkretnych zastosowa. Szczególnie modu這we systemy robotów s idealne do tworzenia elastycznych rozwi您a, które zyskuj na znaczeniu. Pod has貫m „Badania dla fabryki przysz這軼i” TU Dortmund University przygotowa ró積e interdyscyplinarne projekty, których celem jest zbadanie ró積ych wyzwa stoj帷ych przed produkcj przemys這w. Projekty badawcze, takie jak grupa badawcza „Adaptacyjna inteligencja fabryk w dynamicznym i z這穎nym 鈔odowisku” lub wspólne centrum badawcze „Dost瘼no嗆 informacji poprzez analiz w warunkach ogranicze zasobów”, badaj fundamentalne pomys造, które mo積a zastosowa w praktyce w ramach partnerstw przemys這wych. S te nowe rozwi您ania do zada specjalnych, takie jak zintegrowane przygotowanie kraw璠zi skrawaj帷ych [Tool] prep do szlifierek narz璠ziowych. „Obecne ograniczenia oznaczaj, 瞠 mamy teraz do nadrobienia, je郵i chodzi o dostosowanie si do najnowszych osi庵ni耩 produkcyjnych”, podsumowuje Dirk Biermann. „METAV digital stanowi ku temu doskona陰 okazj”.

Autor: Dag Heidecker

 

 

毒ód這: VDW

 

Archiwum:         


 
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb u篡tkownik闚. Korzystaj帷 ze strony zgadzasz si na ich zapisywanie w pami璚i urz康zenia zgodnie z ustawieniami przegl康arki. Wi璚ej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatno軼i.