Tytu: 安iat Obrabiarek i Narz璠zi
Ogólnopolskie Czasopismo Techniczne
GB: The World of Machine Tools & Tools
Cz瘰totliwo嗆: dwumiesi璚znik
Nak豉d: 2000-3000 egz.
Rok za這瞠nia: 2006

ISSN: 2353-5555

 

Top

Aktualno軼i

 

Stabilny trend w kierunku automatyzacji

2022-07-04

Automatyzacja od lat utrzymuje koszty produkcji na niskim poziomie. W dzisiejszych czasach rynek wymaga jednak wysokiego stopnia indywidualizacji produkt闚. Korzy軼i p造n帷e z automatyzacji s zatem szczeg鏊nie mile widziane. Przyk豉dowe rozwi您ania zostan zaprezentowane przez wystawc闚 na Mi璠zynarodowej Wystawie Obr鏏ki Metali (AMB) w Stuttgarcie w dniach 13-17 wrze郾ia 2022 r.

 

Welcome assistance

Stabilny trend w kierunku automatyzacji w bran篡 obróbki skrawaniem

Automatyzacja od lat utrzymuje koszty produkcji na niskim poziomie, a procesy stabilne dla firm zajmuj帷ych si obróbk metali realizuj帷ych produkcj seryjn. W dzisiejszych czasach rynek wymaga jednak wysokiego stopnia indywidualizacji produktów, co skutkuje mniejszymi wielko軼iami partii. Korzy軼i p造n帷e z automatyzacji s zatem szczególnie mile widziane, je郵i chodzi o wdra瘸nie elastycznych procesów produkcyjnych w ma造ch ilo軼iach. Przyk豉dowe rozwi您ania zostan zaprezentowane przez wystawców na Mi璠zynarodowej Wystawie Obróbki Metali (AMB) w Stuttgarcie w dniach 13-17 wrze郾ia 2022 r.Na targach AMB liczni wystawcy zaprezentuj swoje rozwi您ania z zakresu automatyzacji dla przemys逝 obróbki metali i budowy maszyn.

Potrzeby bran篡 obróbki metali w zakresie in篡nierii mechanicznej i rozwi您a z zakresu automatyki stale rosn. Zagadnienia takie jak modularyzacja, mo磧iwo嗆 ponownego wykorzystania i elastyczna automatyzacja staj si coraz wa積iejsze. Zw豉szcza w heterogenicznych 鈔odowiskach produkcyjnych koncepcje automatyzacji i cyfryzacji mog znacznie zwi瘯szy wydajno嗆 pracowników i systemów. 

Bior帷 to pod uwag, rynek automatyzacji, robotyki i technologii obs逝gi b璠zie równie nadal rós. Firma Grob - wystawca AMB - jest o tym przekonany w przypadku maszyn pi璚ioosiowych. Pomy郵n automatyzacj mo積a osi庵n望 tylko wtedy, gdy wszystkie ogniwa w 豉鎍uchu wspó逍racuj ze sob p造nnie. Grob wierzy, 瞠 same maszyny b璠 mia造 dodatkowe, indywidualnie zintegrowane z nimi osie NC, aby zapewni dodatkowe opcje, takie jak operacje posuwu. Tokarki i frezarki z mocowaniem hydraulicznym po陰cz ró積e rodzaje obróbki z mo磧iwo軼i automatyzacji. Co wi璚ej, Grob widzi, 瞠 rozwój koncepcji automatyzacji idzie jeszcze dalej w kierunku robotów przemys這wych, aby zast徙i bardziej sztywne koncepcje i zintegrowa dodatkowe operacje, takie jak gratowanie, czyszczenie i monta. Uwa瘸 to wszystko za rozwój, który ju odgrywa wa積 rol w dalszym rozwoju uniwersalnych maszyn i rozwi您a automatyzacji i b璠zie odgrywa wa積 rol w przysz這軼i.

Rodzinna firma zaprezentuje równie rozwi您ania z zakresu automatyzacji dla zwiedzaj帷ych Mi璠zynarodowe Targi Obróbki Metali, w tym uniwersaln maszyn G150 z komórk robota GRC-V. Sterowana kamer automatyka CNC jest odpowiednia do masowej produkcji ma造ch i 鈔ednich partii. W鈔ód prezentowanych rozwi您a automatyzacji znajdzie si równie uniwersalna maszyna G440 ze zmieniaczem palet. Ta maszyna rozszerza modu G w elastyczn komórk produkcyjn.

Szybkie po陰czenie mechaniczne i komunikacja

Elastyczno嗆 jest równie najwy窺zym priorytetem dla producentów technologii mocowania. Wystawca AMB, firma Schunk, mo瞠 poszczyci si oferowaniem szybkich i prostych rozwi您a automatyzacji z wykorzystaniem lekkich robotów. Zestaw aplikacji MTB zosta zaprojektowany w celu zapewnienia 豉twego wprowadzenia do cz窷ciowej automatyzacji za pomoc cobotów. Mo瞠 by u篡wany do za豉dunku maszyn, wykonywania ogólnych zada prze豉dunkowych lub zapewnienia jako軼i, a nawet wykonywania czynno軼i monta穎wych. Oprócz maszyny Schunk oferuje zestawy z jednym uchwytem, które automatycznie 豉duj maszyny nawet w ograniczonych przestrzeniach. Z drugiej strony zestaw podwójnego chwytaka 豉duje i roz豉dowuje w cyklu, zwi瘯szaj帷 w ten sposób wydajno嗆 maszyny. W samej maszynie do ci璚ia zestaw bloku si造 docisku zapewnia beztarciowe wspó責zia豉nie chwytaka i zautomatyzowanego bloku si造 docisku. 

Odwiedzaj帷y Mi璠zynarodow Wystaw Obróbki Metali mog na w豉sne oczy przekona si, w jaki sposób ró積e szcz瘯i i blok si造 zacisku mo積a dodatkowo dostosowa oraz jak zestaw po陰czeniowy mechanicznie 陰czy chwytak z robotem i umo磧iwia komunikacj w kilku prostych krokach. Zawarte w zestawach chwytaki i zaciski s przystosowane do stosowania w obróbce skrawaniem i mo積a je 陰czy z pakietami po陰czeniowymi specyficznymi dla robota. Oszcz璠za to czas planowania i, wed逝g Schunk, przyspiesza za豉dunek i roz豉dunek nawet o 50 procent, poprawiaj帷 wykorzystanie maszyny w d逝窺zej perspektywie. Sprz皻 i oprogramowanie obs逝guj 陰cznie sze軼iu producentów robotów. Obecnie wspierani producenci to Universal, Doosan, Omron, ABB, Fanuc i Techman.

Wspó逍raca i lekko嗆

Producent robotów Fanuc równie dostrzega du瞠 zapotrzebowanie na roboty wspó逍racuj帷e na rynku europejskim. Shinichi Tanzawa, prezes i dyrektor generalny Fanuc Europe Corporation, jest pewny swojej pozycji w AMB. Firma niedawno rozszerzy豉 swoj ofert produktów o trzy nowe wspó逍racuj帷e lekkie roboty z serii CRX. Te coboty uzupe軟iaj istniej帷 lini produktów cobotów CR i CRX firmy Fanuc, która teraz obejmuje 陰cznie 11 modeli i mog obs逝giwa 豉dunki od 4 do 35 kg.

Szczególnie dobrze nadaj si do zastosowa takich jak inspekcja oraz za豉dunek i roz豉dunek maszyn, ale tak瞠 do procesów takich jak pakowanie, paletyzacja, szlifowanie, spawanie i inne. Wszystkie pi耩 modeli CRX posiada certyfikat IP67 w zakresie py這szczelno嗆 i wodoodporno嗆, co oznacza, 瞠 klienci mog ich u篡wa w ró積ych 鈔odowiskach w swoich fabrykach. Roboty CRX s wyposa穎ne w czujniki i mo積a na nich polega - zatrzymaj si, gdy wejd w kontakt z osob lub przedmiotem. Firma podkre郵a, 瞠 technologia ta pozwala CRX na bezpieczn prac obok i z lud幟i bez konieczno軼i stosowania kosztownych urz康ze zabezpieczaj帷ych.


AMB odb璠zie si na Messe Stuttgart w dniach 13-17 wrze郾ia.

Automatyzacja istniej帷ych maszyn

Eksperci ds. technologii mocowania w firmie Hainbuch równie zmierzaj w kierunku automatyzacji nie tylko nowych systemów. Roboty 豉duj帷e, które mog wykonywa proste zadania konfiguracyjne, takie jak mocowanie g這wicy uchwytu, urz康zenia mocuj帷ego lub narz璠zi, b璠 równie w coraz wi瘯szym stopniu przyczynia si do automatyzacji istniej帷ych maszyn. Hainbuch zaprezentuje swoj lini AC do automatycznej wymiany urz康ze mocuj帷ych w obrabiarkach specjalnie na Mi璠zynarodow Wystaw Obróbki Metali we wrze郾iu. AC, co oznacza Automated Change, umo磧iwia automatyczne ustawianie i produkcj detali o ró積ych 鈔ednicach mocowania, profilach mocowania i g喚boko軼iach mocowania. Na stoisku zostanie ustawiona zrobotyzowana cela, aby pokaza, jak mo瞠 wygl康a kompletne rozwi您anie automatyzacji dla gniazd produkcyjnych do frezowania, toczenia, szlifowania lub monta簑. Dzi瘯i temu odwiedzaj帷y b璠 mogli zobaczy pe軟y obraz, od urz康zenia mocuj帷ego, celi robota, urz康zenia monta穎wego, chwytaka i mocowania po czujniki i oprogramowanie. 

Firma z siedzib w Marbach jest szczególnie dumna z ma貫go, 豉twego w obs逝dze robota 豉duj帷ego o nazwie Robilo. Mo瞠 by u篡wany do automatycznego za豉dunku i roz豉dunku detali na tokarkach i frezarkach. Wbudowana kamera wykrywa pozycj przedmiotu obrabianego, dzi瘯i czemu nie trzeba go ju ustawia przez podajnik przedmiotu obrabianego. Eliminuje to potrzeb czasoch這nnego procesu konfiguracji lub programowania. Poniewa nie jest wymagana 瘸dna specjalna wiedza z zakresu robotyki, dane mo積a utworzy w ci庵u pi璚iu minut za pomoc intuicyjnego interfejsu u篡tkownika. 

Niemo磧iwe bez oprogramowania

Inteligentne oprogramowanie jest kluczem do udanej automatyzacji dla dostawcy kompletnej obróbki skrawaniem WFL Millturn Technologies. W po陰czeniu z odpowiednimi rozwi您aniami automatyzacji nie tylko umo磧iwia za豉dunek i roz豉dunek detali, ale tak瞠 w pe軟i automatyzuje konfiguracj obrabiarek z wymian narz璠zi i urz康ze mocuj帷ych. Specjalista ds. automatyzacji Frai, b璠帷y cz窷ci WFL Millturn, opracowuje w tym celu wysoce elastyczne systemy robotów. Podczas AMB 2022 firma WFL zaprezentuje specjalnie swoje nowe centrum tokarskie, wiertnicze i frezarskie M20-G Millturn z technologi skivingu przek豉dni, rozwi您aniem automatyzacji intCELL i zintegrowanymi czujnikami. Dzi瘯i zintegrowanemu 豉dowaniu, WFL zmniejszy這 wymagania przestrzenne o 50 procent w porównaniu z konwencjonaln komórk produkcyjn. Zintegrowane 豉dowanie M20-G jest przeznaczone do cz窷ci uchwytu o 鈔ednicy do 300 mm i masie przedmiotu obrabianego do 15 kg. W przypadku cz窷ci wa逝 mo瞠 przyj望 鈔ednic przedmiotu obrabianego 100 mm i d逝go嗆 przedmiotu obrabianego 300 mm.

Maksymalizacja autonomicznego czasu pracy

Hermle oferuje rozwi您ania w zakresie automatyzacji, pocz患szy od 豉twych w obs逝dze zmieniaczy palet i systemów manipulacyjnych do magazynowania cz窷ci przy u篡ciu palet, po rozwi您ania premium z ró積orodn gam systemów robotów i coraz cz窷ciej 豉鎍uchów liniowych, jak wyja郾ia szef marketingu Udo Hipp na konferencji prasowej przed AMB.

System robotów RS 1 to pe軟oprawna komórka kombinowana do automatyzacji palet i detali. Celem jest elastyczno嗆 i produktywno嗆: koncepcja sk豉dowania w rega豉ch zapewnia wyj徠kowo d逝gi autonomiczny czas pracy, podczas gdy wymiana chwytaka i narz璠zia odbywa si automatycznie, a w pe軟i rozwini皻a stacja ustawiania umo磧iwia ustawianie palet i no郾ików obrabianych przedmiotów podczas pracy maszyny. Wed逝g Hippa sprawia to, 瞠 RS 1 jest idealnym rozwi您aniem automatyzacji dla wielu firm. System robota mo瞠 by u篡wany z jedn maszyn lub dwoma po陰czonymi ze sob maszynami w celu uzyskania maksymalnej wydajno軼i. Mo積a go równie przekszta販i z jednego do dwóch centrów obróbczych lub rozbudowa o trzeci modu rega這wy, system mycia, maszyn pomiarow lub system transportu bez kierowcy (DTS).

Transfer wiedzy dla 豉鎍uchów pracy

Odwiedzaj帷y AMB mog by równie podekscytowani, widz帷, jak nowe do鈍iadczenie odnosi sukces w walce o wy窺zy stopie automatyzacji. Przej璚ie Greidenweis pozwoli這 Grupie Chiron poszerzy swoje do鈍iadczenie w automatyzacji i integracji systemów. Przej璚ie by這 nap璠zane zwi瘯szonym zapotrzebowaniem na zautomatyzowane rozwi您ania „pod klucz”. Celem wprowadzenia tej nowej spó趾i do Grupy jest produkcja holistycznych, innowacyjnych rozwi您a automatyzacji dla wysokowydajnych procesów ci璚ia metali, monta簑 i produkcji. 


Zw豉szcza w heterogenicznych 鈔odowiskach produkcyjnych koncepcje automatyzacji i cyfryzacji mog znacznie zwi瘯szy wydajno嗆 pracowników i systemów.

Odwiedzaj帷y AMB mog zobaczy, jakie wyniki przynios豉 fuzja ju po sze軼iu miesi帷ach: zintegrowane rozwi您ania automatyzacji, samowystarczalne rozwi您ania autonomiczne, po陰czone centra obróbcze oraz procesowa i systemowa integracja tych rozwi您a z liniami monta穎wymi i produkcyjnymi. Oprócz wewn皻rznego rozwoju i monta簑 maszyn i systemów do laminowania, 陰czenia i klejenia dla przemys逝 motoryzacyjnego, Greidenweis zajmuje si równie integracj procesów i systemów. Firma zdoby豉 do鈍iadczenie w in篡nierii mechanicznej i holistycznych rozwi您aniach automatyzacji, 郵edz帷 ca貫 procesy, od budowy z wykorzystaniem technologii CAD/CAM i 3D, przez symulacje robotów, zarz康zanie projektami, produkcj i monta po uruchomienie i serwis.

 

毒ód這: Landesmesse Stuttgart GmbH

 

 

 

Archiwum:         


 
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb u篡tkownik闚. Korzystaj帷 ze strony zgadzasz si na ich zapisywanie w pami璚i urz康zenia zgodnie z ustawieniami przegl康arki. Wi璚ej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatno軼i.