Tytuł: Świat Obrabiarek i Narzędzi
Ogólnopolskie Czasopismo Techniczne
GB: The World of Machine Tools & Tools
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 2000-3000 egz.
Rok założenia: 2006

ISSN: 2353-5555

 

Innoform 2022

Informacje prasowe

 

Analiza i optymalizacja procesów czyszczenia

2022-07-21

Procesy czyszczenia często oferują znaczny potencjał ulepszeń, jeśli chodzi o uczynienie operacji czyszczenia części bardziej niezawodnymi, ekonomicznymi i zrównoważonymi. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie systematycznej analizy procesu, w której przyjrzymy się również etapom produkcji poprzedzającej i końcowej.

 

Analiza i optymalizacja procesów czyszczenia

Procesy czyszczenia często oferują znaczny potencjał ulepszeń, jeśli chodzi o uczynienie operacji czyszczenia części bardziej niezawodnymi, ekonomicznymi i zrównoważonymi. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie systematycznej analizy procesu, w której przyjrzymy się również etapom produkcji poprzedzającej i końcowej.


Dzięki systematycznej analizie procesów, która obejmuje również analizę wcześniejszych i dalszych etapów produkcji, można szybko zidentyfikować źródła błędów i potencjał do poprawy.

Aby zapewnić jakość kolejnych etapów procesu, uniknąć odrzutów i zagwarantować funkcjonalność produktu końcowego, niezmienna czystość części jest podstawowym kryterium jakości. Muszą być spełnione coraz bardziej rygorystyczne lub nawet modyfikowane wymagania dotyczące czystości. Ponadto stale rosną wymagania dotyczące szybkości, opłacalności i trwałości procesu czyszczenia. Jednak to, jak dobrze, szybko i wydajnie zostaną przeprowadzone prace czyszczące, zależy nie tylko od sprzętu, technologii procesu i stosowanego medium, ale także od czynników związanych z samym procesem czyszczenia.

Systematyczna analiza procesu – spojrzenie na szerszy obraz

Co więc zrobić, jeśli części nagle wyjdą z systemu poplamione, jeśli specyfikacje dotyczące czystości cząstek lub cienkiej warstwy nie są już spełniane, oczyszczone części docierają do klienta skorodowane lub czyszczenie jest zbyt wolne/zbyt kosztowne? W przypadku tych i innych problemów systematyczna analiza procesu, taka jak przeprowadzana przez Akademię Ecoclean w Ecoclean GmbH, może wskazać źródłową przyczynę błędu. Eksperci od czyszczenia skupiają się nie tylko na samym procesie czyszczenia i sprzęcie, ale także oceniają ogólne środowisko produkcyjne. Najmniejsza zmiana części, spektrum części lub materiału, rodzaj zanieczyszczenia lub modyfikacje procesów poprzedzających lub końcowych wystarcza, aby poważnie pogorszyć wyniki czyszczenia.


Regularne przeglądy i konserwacja elementów maszyn, takich jak filtry, są kluczowymi czynnikami, jeśli chodzi o spełnienie wymagań dotyczących czystości cząstek w spójny i ekonomiczny sposób.

Plamy i cienkowarstwowe pozostałości na częściach

Zdaniem specjalistów od czyszczenia słaby wynik czyszczenia lub taki, który nie spełnia nowych, wyższych wymagań, jest „klasycznym” powodem przeprowadzenia analizy procesu. Pierwszym krokiem jest dokładne określenie problemu — czy specyfikacje dotyczące czystości cienkiej warstwy nie są spełnione, czy też na częściach są plamy?

Jeśli problemem jest plamienie, jedno z pytań, które należy zadać, dotyczy tego, czy zmieniła się ilość i skład zanieczyszczeń (środków technologicznych i innych substancji) lub czy składniki i stężenie środka czyszczącego są nadal odpowiednie. Inne czynniki, takie jak jakość wody do płukania, obróbka kąpieli, technologia i kolejność procesu, a także etap suszenia, są również dokładnie badane. Są to kolejne zmienne, które mają znaczenie, jeśli wyniki czystości cienkiej warstwy są niezadowalające.

Niezdolność do spełnienia wymagań czystości cząstek stałych

Jeżeli analiza czystości po cyklu czyszczenia wykaże, że zbyt wiele lub zbyt duże cząstki nadal przylegają do części, może to być również spowodowane zastosowanym programem czyszczenia i sekwencją procesu. Możliwe przyczyny to pozostałości cząstek w komorze roboczej lub na nośnikach części, nieodpowiedni system filtracji lub zatkany filtr. Czasami jest to niewłaściwy dobór pojemników do czyszczenia, takich jak skrzynki wykonane z perforowanej blachy ocynkowanej, co utrudnia sprawne i niezawodne oderwanie i usunięcie cząstek. Ten rodzaj skrzynki blokuje fale ultradźwiękowe i zapobiega ich pełnemu oddziaływaniu na wsad prania. Podobnie ciśnienie natrysku nie dociera do wnętrza perforowanych skrzynek. W porównaniu z koszami wykonanymi z okrągłego drutu, kolejnym problemem jest to, że środek czyszczący nie spływa z tych skrzynek tak skutecznie. Może to spowodować niepożądane przeniesienie zanieczyszczeń i/lub chemikaliów czyszczących. W każdym razie wymagane są znacznie dłuższe, a tym samym bardziej energochłonne procesy suszenia.


Kluczem do niezawodnych, wydajnych i zrównoważonych procesów czyszczenia jest dobrze wyszkolony personel, który rozumie, jak działa system czyszczenia i jak na przykład przeprowadzane są zabiegi uzdatniania kąpieli lub regularne prace konserwacyjne systemu czyszczenia.

Kolejną przyczyną nieudanej kontroli czystości są często zadziory, które nadal są przyczepione do części, które odrywają się podczas manipulowania nimi podczas kontroli zanieczyszczenia resztkowego, a następnie pojawiają się na filtrze cząstek stałych. Jeśli te cząstki są badane pod mikroskopem, można określić, czy są to wióry, czy zadziory. W tym drugim przypadku należy ocenić procesy poprzedzające, aby dowiedzieć się, gdzie występują zadziory i jak można uniknąć ich powstawania. Czystość cząstek stałych może być również pogorszona przez magnetyzm, który jest „kupiony” wraz z surowcami lub powstaje podczas procesu produkcyjnego. Magnetyzm wiąże wióry z częściami i utrudnia lub uniemożliwia ich usunięcie podczas procesu czyszczenia.

Obsługa części po czyszczeniu

Jednak proces czyszczenia nie kończy się, gdy części wyjdą z maszyny z wymaganym poziomem czystości. Aby zapobiec ponownemu zanieczyszczeniu lub korozji, które mogą wystąpić nawet w przypadku konserwowanych lub pasywowanych części, ważne jest przyjrzenie się, jak obchodzi się z częściami po etapie czyszczenia. Należy odpowiedzieć na następujące pytania: Gdzie, jak i jak długo przechowywane są części? Jak są transportowane do następnego etapu przetwarzania? Jakie opakowanie jest do tego potrzebne? Ponadto wysokie wymagania dotyczące czystości często powodują, że takie procesy, jak transport wewnętrzny, montaż czy pakowanie, muszą być przeprowadzane w czystym środowisku lub pomieszczeniu czystym.


W wielu przypadkach modernizacja/modernizacja systemu czyszczącego za pomocą technologii procesowej, na przykład ultradźwiękowej, umożliwia konsekwentne osiąganie wymaganych wyników i skrócenie czasu czyszczenia.

Aktualizacja procesu czyszczenia

Oprócz problemów z czyszczeniem, zmodyfikowane programy czyszczenia mogą być kolejnym powodem przeprowadzenia analizy procesu. Celem jest generalnie skrócenie czasu procesu lub poprawa wyniku czyszczenia. Jak zawsze, analizę rozpoczynamy od udokumentowania stanu faktycznego, co obejmuje weryfikację parametrów procesu, przebiegu procesu i czasów procesu. Na podstawie wyników analizy można zidentyfikować potencjał do poprawy i określić odpowiednie środki. Mogą one obejmować modernizację systemu, np. poprzez modernizację lub modernizację sprzętu ultradźwiękowego.

Wykwalifikowany personel

Niezbędne jest zaangażowanie personelu zajmującego się czyszczeniem części w analizę procesu i działania optymalizacyjne. Kluczowym czynnikiem jest podnoszenie świadomości personelu na temat czystości, a także możliwości technologii czyszczenia i wpływu ustawień parametrów na wynik czyszczenia. W przypadku zmiany personelu ważne jest również przekazanie wiedzy o tym, jak działa system czyszczenia i jak na przykład przeprowadza się zabiegi uzdatniania kąpieli lub regularne prace konserwacyjne na systemie czyszczenia. W przeciwnym razie problemy, które zostały wyeliminowane w przeszłości, mogą się powtórzyć. Inwestowanie w szkolenia i ustawiczne kształcenie personelu sprzątającego jest zatem kamieniem węgielnym w celu osiągnięcia niezawodnych wymagań czystości w ekonomiczny i zrównoważony sposób. Akademia Ecoclean łączy zatem również analizy procesów z klasycznymi kursami szkoleniowymi.

 

Źródło: Ecoclean GmbH

 

Archiwum:         


 
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.