Tytuł: Świat Obrabiarek i Narzędzi
Ogólnopolskie Czasopismo Techniczne
GB: The World of Machine Tools & Tools
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 2000-2500 egz.
Rok założenia: 2006

ISSN: 2353-5555

 

AMB 2024

Informacje prasowe

 

Centrum testowe pomieszczeń czystych do zadań związanych z czyszczeniem o wysokiej czystości

2023-08-04

Zgodnie z wyjątkowo wysokimi wymaganiami dotyczącymi czystości cząstek stałych i błon, które muszą być spełnione w przypadku zaawansowanych technologicznie komponentów w coraz większej liczbie gałęzi przemysłu, firma acp systems AG rozszerzyła swoje możliwości testowania. Nowe centrum testowe pomieszczeń czystych jest specjalnie zaprojektowane i wyposażone do przeprowadzania testów czyszczenia do klasy czystości ISO 5 z technologią suchego strumienia śniegu quattroClean oraz do weryfikacji osiągniętego poziomu czystości.

 

acp systems z nowymi możliwościami testowymi do zastosowań związanych z czyszczeniem o wysokiej czystości 

Centrum testowe pomieszczeń czystych do zadań związanych z czyszczeniem o wysokiej czystości

Zgodnie z wyjątkowo wysokimi wymaganiami dotyczącymi czystości cząstek stałych i błon, które muszą być spełnione w przypadku zaawansowanych technologicznie komponentów w coraz większej liczbie gałęzi przemysłu, firma acp systems AG rozszerzyła swoje możliwości testowania. Nowe centrum testowe pomieszczeń czystych jest specjalnie zaprojektowane i wyposażone do przeprowadzania testów czyszczenia do klasy czystości ISO 5 z technologią suchego strumienia śniegu quattroClean oraz do weryfikacji osiągniętego poziomu czystości.


Aby przeprowadzać testy czyszczenia o wysokiej czystości w ultraczystych warunkach, firma acp rozszerzyła swoje możliwości testowe o centrum testowe w pomieszczeniach czystych. Podstawą jest zwalidowane pomieszczenie czyste klasy ISO 7 ze strefami do klasy 5 zgodnie z normą ISO 14644-1.

 

Niezależnie od tego, czy są to elementy metalowe, optyczne czy plastikowe, zapotrzebowanie na części o wysokiej czystości stale rośnie we wszystkich gałęziach przemysłu. Muszą być spełnione wymagania dotyczące czystości cząstek stałych do zakresu submikronowego i ekstremalnie wysokich poziomów czystości pod względem resztkowych zanieczyszczeń filmowo-organicznych i nieorganicznych. Firma acp systems AG zareagowała na te zmiany, opracowując rozwiązania kompatybilne z pomieszczeniami czystymi dla swojej technologii quattroClean snow jet. Jest to proces na sucho do czyszczenia całej powierzchni lub selektywnego czyszczenia części. Stosowanym środkiem czyszczącym jest neutralny dla klimatu ciekły dwutlenek węgla, który jest podawany przez niezużywającą się dwuskładnikową dyszę pierścieniową. Następnie rozszerza się, tworząc drobne cząsteczki śniegu, a następnie skupiony przez strumień sprężonego powietrza usuwa zanieczyszczenia cząsteczkowe i filmowe na odpowiedniej powierzchni za pomocą czterech mechanizmów działania. Systemy czyszczące quattroClean są stosowane w pomieszczeniach czystych różnych klas ISO przez producentów z branży czujników i mikrosystemów, elektroniki, przemysłu zaopatrzenia w półprzewodniki, precyzyjnej optyki, lotnictwa, inżynierii medycznej, przemysłu farmaceutycznego, technologii komunikacyjnej i przemysłu motoryzacyjnego. Aby umożliwić klientom z tych sektorów przeprowadzanie testów czyszczenia w warunkach wysokiej czystości, firma z okazji 25-lecia zrobiła kolejny krok i zbudowała centrum testowe pomieszczeń czystych w swoim zakładzie w Ditzingen, które zostało ukończone w połowie czerwca 2023 r.


Centrum testowe pomieszczeń czystych jest wyposażone w systemy czyszczące specjalnie zaprojektowane do zastosowań o wysokiej czystości, a także różne technologie kontroli w celu weryfikacji osiągniętej czystości cząstek stałych i błon.
 

Zaprojektowane i wyposażone do testów do klasy czystości ISO 5 

Podstawą nowego centrum testowego jest zatwierdzone pomieszczenie czyste klasy ISO 7 ze strefami do klasy 5 zgodnie z ISO 14644-1. Wysokie wymagania Cleanroom Class 5 są również spełnione dzięki konstrukcji i funkcjom dwóch zintegrowanych systemów czyszczących JetStation-HP. Układ przygotowania mediów do ciekłego dwutlenku węgla zapewnia czystość medium procesowego na poziomie 99,995 proc. Zespół przygotowania sprężonego powietrza gwarantuje 1.2.1. jakość zgodnie z ISO 8573-1:2010. Kolejnym elementem zintegrowanym z tym systemem dostarczania sprężonego powietrza o ultrawysokiej czystości (XCDA) jest płuczka gazowa, która odfiltrowuje śladowe ilości substancji organicznych w celu wytworzenia powietrza o jakości potrzebnej na przykład do produkcji półprzewodników.


Systemy przygotowania mediów zapewniają, że zawracany dwutlenek węgla ma czystość 99,995 procent, a sprężone powietrze jakość 1.2.1. zgodnie z ISO 8573-1:2010. Na przykład, aby wytworzyć powietrze o jakości wymaganej przez producentów półprzewodników, płuczka gazu jest również zintegrowana z systemem zasilania sprężonym powietrzem o wysokiej czystości (XCDA).

Nowa technologia pomieszczeń czystych umożliwia zatem przeprowadzanie prób czyszczenia i studiów wykonalności na bardzo szerokiej gamie części o wyjątkowo wysokich wymaganiach w zakresie czystości, takich jak Grade 1. Obejmuje to komponenty, których nie można czyścić metodami chemicznymi na mokro ze względu na ich wymiary lub ponieważ są już wstępnie zmontowane lub gdy wymaganej czystości nie można osiągnąć w sposób powtarzalny metodami stosowanymi do tej pory. Dostępne są różne technologie kontrolne do weryfikacji osiągniętego poziomu czystości. Jeśli oczyszczone elementy muszą być transportowane, są one pakowane w opakowania przystosowane do pomieszczeń czystych.

 

Laboratorium testowe pomieszczeń czystych dla wymagań czystości do 100 mikronów 

Nowe centrum testowe pomieszczeń czystych uzupełnia istniejące laboratorium testowe, które kilka lat temu zostało zintegrowane z pomieszczeniem kontrolnym. Jest to zwykle używane do wykonywania zadań związanych z czyszczeniem w różnych gałęziach przemysłu, w których wymagana jest techniczna czystość cząstek do 100 mikrometrów na całej powierzchni lub w wybranych obszarach części. Laboratorium kontroli czystości nadaje się zatem również do przygotowywania komponentów przed ich czyszczeniem w pomieszczeniu czystym.

www.acp-systems.com

 

Źródło:: acp systems AG

Archiwum:         


 
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.