Tytu: 安iat Obrabiarek i Narz璠zi
Ogólnopolskie Czasopismo Techniczne
GB: The World of Machine Tools & Tools
Cz瘰totliwo嗆: kwartalnik
Nak豉d: 2000-2500 egz.
Rok za這瞠nia: 2006

ISSN: 2353-5555

 

AMB 2024

Aktualno軼i

 

Raport trend闚 w zakresie narz璠zi do obr鏏ki metalu

2024-07-05

O tym, jak producenci nowoczesnych narz璠zi radz sobie z r騜nymi wyzwaniami, pokazuje przegl康 innowacji wystawc闚 AMB, kt鏎zy w dniach 10-14 wrze郾ia 2024 r. zaprezentuj swoje nowo軼i w ca趾owicie zaj皻ych halach Messe Stuttgart.

 

A chip straight out of a picture book

Raport trendów w zakresie narz璠zi do obróbki metalu


Od 10 do 14 wrze郾ia 2024 r. wystawcy targów AMB zaprezentuj swoje rozwi您ania w zakresie narz璠zi skrawaj帷ych, narz璠zi mocuj帷ych, techniki pomiarowej i testowej, sprz皻u operacyjnego, systemów obs逝gi, bezpiecze雟twa pracy, maszyn i wielu innych. | 毒ód這 zdj耩: Landesmesse Stuttgart GmbH

 

Nowe materia造, tendencja do miniaturyzacji, presja konkurencyjna, cyfryzacja i bardziej zrównowa穎ny biznes to tylko niektóre z wyzwa, z którymi musz sobie poradzi firmy produkcyjne. Dotyczy to równie pocz徠ku 豉鎍ucha warto軼i dodanej, w którym cz瘰to stosowana jest jedna metoda obróbki metalu. Specjali軼i narz璠ziowi s cz瘰to pierwsz osob, do której nale篡 zwróci si z zapytaniami dotycz帷ymi optymalizacji z這穎nych i problematycznych procesów skrawania metalu. Do najcz瘰tszych problemów, z jakimi borykaj si firmy zajmuj帷e si obróbk metali, zalicza si zu篡cie narz璠zi, czas obróbki i koszty.

O tym, jak producenci nowoczesnych narz璠zi radz sobie z ró積ymi wyzwaniami, pokazuje przegl康 innowacji wystawców AMB, którzy w dniach 10-14 wrze郾ia 2024 r. zaprezentuj swoje nowo軼i w ca趾owicie zaj皻ych halach Messe Stuttgart. Razem z in篡nieri mechaniczn firm i u篡tkowników, producenci ci znajduj rozwi您ania, dzi瘯i którym mog wytwarza równie z這穎ne kszta速y, wymagaj帷e materia造 lub du瞠 liczby jednostek w bardziej wydajny i precyzyjny sposób.

Materia造 skrawaj帷e i pow這ki

Rozwój nowych materiaów skrawaj帷ych i pow這k jest kluczowym obszarem doskonalenia narz璠zi precyzyjnych. Pow這ki w璕likowe, ceramiczne i diamentowe zmniejszaj zu篡cie i wyd逝瘸j 篡wotno嗆. Ostatecznie to w豉郾ie te materia造 cz瘰to zapewniaj nieprzerwan prac.


Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na l瞠jsze, a jednocze郾ie wytrzyma貫 materia造, ro郾ie zapotrzebowanie na narz璠zia umo磧iwiaj帷e obróbk tych materiaów. | Zdj璚ia: Landesmesse Stuttgart GmbH

W firmie Iscar w gr wchodzi tak瞠 inny element maj帷y pozytywny wp造w na produktywno嗆: wewn皻rzne kana造 ch這dziwa zosta造 zintegrowane z 3-ostrzowymi wiert豉mi z p豉sk g這wic pe軟ow璕likow w celu poprawy wydajno軼i obróbki. Trzy dysze ch這dziwa wyd逝瘸j 篡wotno嗆 rowka i poprawiaj odprowadzanie wiórów. Wed逝g firmy linia wierte p豉skich firmy Iscar jest pierwsz na rynku, która umo磧iwia obróbk otworów z p豉skim dnem. Trzy kraw璠zie skrawaj帷e wiert豉 poprawiaj jako嗆 otworów, zw豉szcza w warunkach obróbki przerywanej. Warunki te mog obejmowa na przyk豉d przecinaj帷e si otwory lub nachylone powierzchnie.

Geometria wierte zapewnia wysok produktywno嗆, zw豉szcza przy obróbce stali i materiaów 瞠liwnych. 字ednica tej serii waha si od 4 do 12 milimetrów ze skokiem co 0,1 mm i stosunkiem d逝go軼i do 鈔ednicy 3xD i 5xD. Ma豉 ko鎍ówka poprawia penetracj i dok豉dno嗆 otworu obróbczego, a karbowane kraw璠zie skrawaj帷e i specjalny kszta速 wk豉du zapewniaj dobr kontrol wióra w wi瘯szo軼i materiaów. W御kie zgarniacze zmniejszaj tarcie i zapewniaj doskona陰 jako嗆 powierzchni. Wysoko wypolerowane rowki wiórowe równie czysto odprowadzaj wióry, a zoptymalizowana 鈔ednica rdzenia zwi瘯sza sztywno嗆 narz璠zia.

Materia造 kompozytowe i nowe materia造

Materia造 kompozytowe, takie jak wókna w璕lowe czy stopy tytanu, równie wymagaj specjalnych narz璠zi, które wytrzymuj ekstremalne obci捫enia. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na l瞠jsze, a jednocze郾ie wytrzyma貫 materia造 ro郾ie zapotrzebowanie na narz璠zia umo磧iwiaj帷e obróbk tych materiaów. Dzia豉lno嗆 badawczo-rozwojowa wielu firm skupia si zatem na produkcji tych narz璠zi ze szczególnym uwzgl璠nieniem ich pow這k.

Mapal, producent z siedzib w Aalen, równie nadal rozwija swoje technologie powierzchniowe. Niezwykle twarde i odporne na zu篡cie warstwy diamentu tn materia造 takie jak materia造 z wókna w璕lowego, ceramika, grafit i zwi您ki aluminium. Szczególnie w przemy郵e samochodowym, przemy郵e lotniczym, przemy郵e budowy narz璠zi i produkcji form oraz przemy郵e technologii medycznej u篡tkownicy wymagaj d逝giej 篡wotno軼i i niezawodno軼i procesów.

W Centrum Kompetencyjnym ds. Technologii Pow這k w Aalen p造tki wymienne i narz璠zia pe軟ow璕likowe s przygotowywane do pó幡iejszego u篡cia za pomoc procesów PVD lub CVD. Eksperci zwykle zalecaj CVD do ci璚ia na sucho i przy du篡ch pr璠ko軼iach skrawania. Podczas chemicznego osadzania z fazy gazowej zwi您ki osadzaj si do temperatury nieco ponad 1000 °C. Je郵i spodziewane s raczej niestabilne warunki przetwarzania lub trudne warunki skrawania, stosuje si twardsze pow這ki PVD. Fizyczne osadzanie z fazy gazowej 陰czy twarde materia造 metaliczne, takie jak azotan tytanu lub azotek tytanu i glinu, z podstawowymi korpusami w璕lika. Je郵i procesy zu篡cia adhezyjnego odgrywaj rol, cz瘰to wybiera si diamentopodobne pow這ki w璕lowe (DCC). S one równie oddzielane za pomoc procesu PVD lub CVD w oparciu o plazm.

Aby pokry swoje narz璠zia, Mapal ogranicza si obecnie do zakresu od 3 do 15 µm, w zale積o軼i od konkretnego zastosowania. Zoptymalizowany proces HF-CVD pozwala uzyska pow這ki o niemal jednorodnej grubo軼i. Jeden cel pozostaje zawsze ten sam: w konkretnym zastosowaniu ci璚ia powinna istnie mo磧iwo嗆 wykorzystania ca趾owitej d逝go軼i ci璚ia przy zapewnieniu niezawodno軼i procesu niezale積ie od g喚boko軼i ci璚ia.

Jednym z przyk豉dów jest OptiMill-Composite-Speed-Plus, frez z w璕lika spiekanego do materiaów wzmacnianych wóknem w璕lowym (CFR). W tym przypadku jednorodna pow這ka diamentowa CVD zapewnia d逝g 篡wotno嗆 i wysok niezawodno嗆 procesu: „W ci庵u ostatnich kilku lat intensywnie pracowali鄉y nad udoskonaleniem procesu powlekania diamentowego i otworzyli鄉y nowe mo磧iwo軼i w produkcji narz璠zi” — powiedzia dr Martin Kommer, dyrektor zespo逝 ds. bada i rozwoju materiaów tn帷ych/pow這k w Mapal. Producent narz璠zi ponosi zatem wy陰czn odpowiedzialno嗆 za ca造 proces projektowania narz璠zi, pocz患szy od w豉軼iwej geometrii i wyboru odpowiedniego w璕lika, a po pow這k.


Im mniejsze s tolerancje obrabianego przedmiotu, tym bardziej zale篡 to od ca貫go 豉鎍ucha przenoszenia mocy od podstawy obrabiarki do wióra. | 毒ód這 zdj耩: Landesmesse Stuttgart GmbH

Rozdarcia i wystaj帷e wókna, a tak瞠 nieestetyczne zadziory to tak瞠 problem wielu klientów Emuge Franken. Materia造 kompozytowe znajduj zastosowanie w wielu ró積ych ga喚ziach przemys逝, takich jak in篡nieria lotnicza, przemys samochodowy, energetyka, sport i medycyna. Firma opracowa豉 swoje narz璠zia do frezowania wókien w odpowiedzi na szeroki zakres problemów zwi您anych z przetwarzaniem.

Narz璠zia te umo磧iwiaj obróbk tworzyw sztucznych wzmocnionych wóknem, np. tworzyw sztucznych wzmocnionych wóknem w璕lowym (CFRP), tworzyw sztucznych wzmocnionych wóknem szklanym (GFRP) i tworzyw sztucznych wzmocnionych wóknem aramidowym (AFRP). Do obróbki zgrubnej materiaów CFRP i GFRP dost瘼ne s frezy trzpieniowe z pow這k ZR o 鈔ednicach od 4,0 do 20 mm. Frezy trzpieniowe z pow這k diamentow ZR umo磧iwiaj obróbk zgrubn i wyka鎍zaj帷 bez uszkodze. Specjalne uz瑿ienie zapewnia czyste i niezawodne ci璚ie wókien, du膨 ilo嗆 wiórów i optymalne usuwanie wiórów. Do mikroobróbki nadaj si mikrofrezy trzpieniowe o 鈔ednicach od 1,0 do 3,0 mm z pow這k diamentow-ZR. Do wiercenia i frezowania wyko鎍zeniowego w tworzywach sztucznych wzmacnianych wóknem aramidowym dost瘼ne s frezy trzpieniowe z odwrotnym naci璚iem no篡cowym (5,0 do 12 mm).

Nanotechnologia i narz璠zia mikrostrukturalne

Inny trend dotyczy rozmiaru cz窷ci, które maj by produkowane. Cz窷ci staj si coraz mniejsze. Dlatego te niezb璠ne kszta速y i geometrie równie si kurcz. Miniaturyzacja cz窷ci wymaga narz璠zi o coraz dok豉dniejszych i mniejszych wymiarach. Przej軼ia s p造nne w mikrotechnologii i nanotechnologii. Narz璠zia o mikroskopijnie ma造ch strukturach ciesz si du篡m popytem w elektronice i technologii medycznej.

Na przyk豉d w firmie Paul Horn istotne jest opanowanie ka盥ego procesu podczas mikroskrawania. Kiedy trzeba wyprodukowa 鈔ednice zewn皻rzne 0,1 mm, wstawki 0,5 mm i posuwy 5 µm, mo積a wyczu, jak precyzyjnie musz by skoordynowane wszystkie elementy obróbki. Bardzo ma貫 g喚boko軼i ci璚ia wymagaj bardzo ostrych ostrzy, aby zminimalizowa nacisk ci璚ia. Jednak瞠 軼ierne kraw璠zie tn帷e zwi瘯szaj niebezpiecze雟two mikrop瘯ni耩. Nawet niewielkie p瘯ni璚ie rz璠u kilku µm na kraw璠zi skrawaj帷ej ma negatywny wp造w na obrobion powierzchni przedmiotu. Jako嗆 wyko鎍zenia powierzchni ci璚ia równie odgrywa wa積 rol. Aby zapobiec narostom na kraw璠ziach, powierzchnia ci璚ia w Paul Horn jest przed u篡ciem bardzo drobno szlifowana lub polerowana. 


Rozwój nowych materiaów skrawaj帷ych i pow這k to kluczowy obszar doskonalenia narz璠zi precyzyjnych. | Zdj璚ia: Landesmesse Stuttgart GmbH

Aby umo磧iwi u篡tkownikom produkcj 鈔ub do aparatów s逝chowych, ci篹arków wywa瘸j帷ych do produkcji zegarków lub toczonych mikrocz窷ci do komponentów medycznych, firma Horn opracowa豉 system µ-Finish do mikroci璚ia. Dzi瘯i temu mo磧iwa jest dok豉dno嗆 zmiany +/- 0,0025 mm podczas obracania p造tki wymiennej. Na przyk豉d u篡tkownik mo瞠 obróci p造t tn帷 bez konieczno軼i ponownej regulacji wysoko軼i ko鎍ówki.

LMT Tools w Schwarzenbek to kolejny przyk豉d trendu w kierunku coraz mniejszych cz窷ci: podczas opracowywania mikrofrezów oprócz wymaganej jako軼i komponentów gównymi punktami by造 produktywno嗆 i niezawodno嗆 procesu. LMT dostarcza ró積e mikrofrezy w zakresie tolerancji do 0,007 mm do wysoce precyzyjnej obróbki frezarskiej przy ma造ch 鈔ednicach narz璠zi. Wa造 precyzyjne o 鈔ednicach 3, 4 i 6 mm z tolerancj h5 i zakresem 鈔ednic od 0,3 do 3,0 mm dost瘼ne s w dwóch wariantach geometrii: w wersji z prost powierzchni czo這w do precyzyjnych konturów oraz w wersji z gówk sferyczn. Ta ostatnia konstrukcja zapewnia wi瘯sz elastyczno嗆 przy obróbce skomplikowanych kszta速ów 3D. Dzi瘯i kulistemu kszta速owi frezu mo積a precyzyjnie obrabia krzywizny i nieregularne powierzchnie.

Jednym z gównych obszarów zastosowa jest obróbka skrawaniem w produkcji matryc i form, np. z這穎ne powierzchnie form 3D, g喚bokie wn瘯i, otwory wiertnicze, podci璚ia lub struktury 瞠browane. LMT przeciwdzia豉 du篡m kolektywom obci捫e termomechanicznych za pomoc odpornych na zu篡cie systemów pod這篡 warstwowych, które wytrzymuj wysokie temperatury. Dzi瘯i temu narz璠zia staj si odporne na utlenianie i dyfuzj oraz maj wysok twardo嗆.


Miniaturyzacja cz窷ci wymaga narz璠zi o coraz dok豉dniejszych i mniejszych wymiarach. | Zdj璚ia: Landesmesse Stuttgart GmbH

„Poprzez mikroprogram uzupe軟iamy nasz szerok ofert rozwi您a narz璠ziowych w portfolio waów i p造tek wymiennych zwi您anych z budow matryc i form, szczególnie w produkcji form wtryskowych. Dzi瘯i temu jeste鄉y w stanie w pe軟i pokry wszystkie obszary – od stempli, pras, matryce do kucia, formy do tworzyw sztucznych i formy odlewnicze, a po powierzchnie swobodne, produkcja elektrod i wytwarzanie form” – podkre郵a dr Sascha Beblein, kierownik dzia逝 bada i rozwoju narz璠zi obrotowych w LMT Tools.

Najmniejsza 鈔ednica bez pilotowania

Ceratizit dostarcza równie wiert豉 do ma造ch i bardzo g喚bokich 鈔ednic. Wiertarka WTX wierci otwory o 鈔ednicy do 30xD przy zachowaniu du瞠j dok豉dno軼i pozycjonowania. Wersja 5xD zosta豉 zaprojektowana jako wiert這 pilotuj帷e do wierce mikro g喚bokich otworów, stwarzaj帷 tym samym warunki do procesu wiercenia mikro g喚bokich otworów. W豉軼iwo軼i samocentruj帷e mikrowierte oznaczaj, 瞠 mo積a zrezygnowa z wiercenia wst瘼nego/centrowania a do 8xD w陰cznie.

Wed逝g producenta wiert豉 niezawodnie i z powtarzaln dok豉dno軼i obrabiaj stale, odlewy lub materia造 o wysokiej odporno軼i na ciep這. Jest to zas逝ga zoptymalizowanej geometrii oraz tzw. pow這ki Dragonskin. Specjalna geometria ko鎍ówki zwi瘯sza dok豉dno嗆 pozycjonowania, a docierane powierzchnie i opatentowane otwory na wióry zapewniaj szybkie i niezawodne usuwanie wiórów. Narz璠zia s ch這dzone za pomoc spiralnych kanaów ch這dziwa i komory ch這dziwa w wale. Dzi瘯i tym 鈔odkom Ceratizit d捫y do zapewnienia powtarzalno軼i mikrowierce i braku zakóce. „Firma mo瞠 równie pomóc wraz z klientami zoptymalizowa narz璠zia pod k徠em nowych, wymagaj帷ych zastosowa” – powiedzia Felix Meggle, mened瞠r produktu ds. wierte pe軟ow璕likowych w firmie Ceratizit.

Nie ma precyzyjnej obróbki bez urz康ze mocuj帷ych

Im bli窺ze s tolerancje obrabianego przedmiotu na ko鎍u, tym bardziej zale篡 to od ca貫go 豉鎍ucha przenoszenia mocy od podstawy obrabiarki do wióra. Iscar przedstawi teraz innowacj na jednym z tych etapów: g這wice wytaczarskie BHD MB s zast瘼owane now seri narz璠zi o nazwie BSFD lub Boring Super Fine Digital. Przyrz康 pomiarowy posiada wy鈍ietlacz dla wszystkich 鈔ednic g這wic wytaczarskich. G這wice cyfrowe o 鈔ednicy od 3 mm do 203,1 mm z dok豉dno軼i +/- 0,001. Wy鈍ietlacz jest mocowany do uchwytu narz璠ziowego za pomoc si magnetycznych, dzi瘯i czemu 鈔ednic mo積a regulowa za pomoc ekranu cyfrowego.


Przedmioty obrabiane musz by obrabiane z coraz wi瘯sz precyzj i wi瘯sz niezawodno軼i procesu. Narz璠zia, technika mocowania i systemy pomiarowe odgrywaj w tym wzgl璠zie szczególn rol. | 毒ód這 zdj耩: Landesmesse Stuttgart GmbH

Wed逝g producenta Iscar narz璠zia najlepiej nadaj si do bardzo precyzyjnych operacji wiercenia z du膨 dok豉dno軼i. Narz璠zia nadaj si do zastosowa w przemy郵e samochodowym, sektorze terenowym, przemy郵e lotniczym i kosmicznym oraz ogólnym przemy郵e budowy maszyn. Mo積a je równie stosowa jako alternatyw do operacji rozwiercania z du篡mi tolerancjami w warunkach obróbki przerywanej.

Nowe standardowe urz康zenia mocuj帷e zapewniaj równie precyzyjne i bezprzerwowe ci璚ie podczas 5-osiowej obróbki pó貨abrykatów. Jednym z przyk豉dów jest imad這 centruj帷e EvoGrip firmy Emuge, r璚znie obs逝giwane bezpo鈔ednie urz康zenie mocuj帷e, które centrycznie mocuje obrabiany przedmiot. Kompaktowa konstrukcja umo磧iwia wielostronn obróbk w pi璚iu osiach i sprawia, 瞠 ??tego typu urz康zenia mocuj帷e maj uniwersalne zastosowanie. Dzi瘯i modu這wej i bardzo smuk貫j konstrukcji systemu EvoGrip osi庵a maksymaln si喚 mocowania do 75 kN.

Idealnym uzupe軟ieniem EvoGrip jest system mocowania z punktem zerowym EvoPoint. EvoPoint charakteryzuje si du膨 dok豉dno軼i i dzi瘯i modu這wej konstrukcji mo瞠 by 陰czony z systemem imad豉 centruj帷ego. Wed逝g producenta, w po陰czeniu z EvoPoint, czas przezbrajania mo積a skróci nawet o 80%. Dost瘼ne s ró積e wersje tych szcz瘯 mocuj帷ych, na przyk豉d jednocz窷ciowe szcz瘯i mocuj帷e o ró積ych konturach, wielocz窷ciowe szcz瘯i mocuj帷e sk豉daj帷e si ze szcz瘯 podstawowych i odwracalnych oraz szcz瘯i dwustronne o ró積ych konturach, szcz瘯i górne i szcz瘯i 鈔odkowe.

Pomiar i testowanie

Gdy chodzi o dok豉dno嗆, niezb璠na jest tak瞠 odpowiednia kontrola. Wystawca AMB, firma Hahn+Kolb, stanowi przyk豉d tego, 瞠 tak瞠 tutaj zawsze mo積a znale潭 innowacje. Dostawca us逝g narz璠ziowych oferuje urz康zenia do pomiaru chropowato軼i Micro, DH-9 i Easyroughness marek Diavite i Atorn jako trzy rozwi您ania do pomiaru powierzchni zgodnie z norm ISO 21920. Pod koniec 2021 r. nowy mi璠zynarodowy standard z trzema cz窷ciami na profilu- zwi您ane z tym pomiary, charakteryzacja i oznaczanie tekstury powierzchni (chropowato嗆, falisto嗆) cz窷ci zast徙i造 wycofane normy ISO 4287, ISO 4288, ISO 13565-2 i ISO 1302. Normy te nie by造 ju w stanie obj望 wszystkich mo磧iwo軼i nowoczesnych urz康ze pomiarowych .

Urz康zenia do okre郵ania chropowato軼i produkowane s z aluminiow obudow i wy鈍ietlaczem dotykowym. Posiadaj zespo造 posuwowe dla sond typu p這zowego i referencyjnych sond powierzchniowych (znaczniki swobodne), a tak瞠 specjalne rozwi您ania indywidualne. U篡tkownicy mog zatem wykonywa wi璚ej zada pomiarowych ni w przypadku systemów wykorzystuj帷ych wy陰cznie p這z. Odpowiednie sondy kulowe, sondy do g喚boko軼i, sondy do wiercenia, sondy do boków z瑿ów, sondy osiowe i sondy beznaci璚ia rejestruj równie warto軼i na g喚boko po這穎nych powierzchniach, ko豉ch z瑿atych, rowkach i otworach lub ma造ch wg喚bieniach.


Specjali軼i narz璠ziowi s cz瘰to zatrudniani do optymalizacji z這穎nych i problematycznych procesów skrawania metalu. | Zdj璚ia: Landesmesse Stuttgart GmbH

Easyroughness firmy Atorn rejestruje nawet chropowato嗆 filigranowych otworów wiertniczych, 鈔ednic waów, wewn皻rznych wg喚bie i boków z瑿ów. Oprócz wizualizacji chropowato軼i powierzchni za pomoc du瞠go, przemys這wego komputera z ekranem dotykowym Full HD o przek徠nej 10,1 cala, wyniki pomiarów s zapisywane przez zintegrowany system operacyjny Windows IoT z opcj dokumentacji wideo/fotograficznej. Dzi瘯i temu u篡tkownik mo瞠 by pewien aby warto軼i docelowe odpowiada造 równie aktualnemu stanowi i udokumentowali to swojemu klientowi.

Ten ma造 wycinek innowacji w obróbce metali ukazuje tak瞠 szeroki zakres tematów tegorocznych targów AMB w Stuttgarcie. W dniach 10-14 wrze郾ia 2024 wystawcy zaprezentuj swoje rozwi您ania z zakresu narz璠zi skrawaj帷ych, narz璠zi mocuj帷ych, systemów pomiarowych i testuj帷ych, sprz皻u operacyjnego, systemów manipulacyjnych, bezpiecze雟twa pracy, maszyn i wielu innych. Szeroka gama rozwi您a dla wielu bran, w których istotnymi kwestiami s miniaturyzacja, rosn帷a presja konkurencyjna i wymagaj帷e materia造.

O AMB
Od 1982 roku AMB prezentuje najwa積iejsze wydarzenia mi璠zynarodowego przemys逝 obróbki metali. AMB b璠zie tak瞠 sta陰 dat w kalendarzu bran篡 w 2024 roku – od 10 do 14 wrze郾ia. AMB to rynek i miejsce spotka bran篡 obróbki skrawaniem, gdzie prezentowane s najnowsze produkty, technologie, innowacje, us逝gi i koncepcje we wszystkich ich aspektach. AMB jest wspierany przez nast瘼uj帷ych sponsorów: Stowarzyszenie Narz璠zi Precyzyjnych VDMA, Stowarzyszenie Oprogramowania i Cyfryzacji VDMA oraz Niemieckie Stowarzyszenie Konstruktorów Obrabiarek (VDW). Wi璚ej informacji mo積a znale潭 w Internecie pod adresem: www.amb-expo.de

 

毒ód這: Landesmesse Stuttgart GmbH

Archiwum:         


 
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb u篡tkownik闚. Korzystaj帷 ze strony zgadzasz si na ich zapisywanie w pami璚i urz康zenia zgodnie z ustawieniami przegl康arki. Wi璚ej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatno軼i.