Tytuł: Świat Obrabiarek i Narzędzi
Ogólnopolskie Czasopismo Techniczne
GB: The World of Machine Tools & Tools
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 2000-3000 egz.
Rok założenia: 2006

ISSN: 2353-5555

 

Aktualności

 

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo--Techniczna

2019-09-03

Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zaprasza do uczestnictwa w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo--Technicznej, która odbędzie się w dniach 22 – 23 października 2019 r.

 

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo--Techniczna

Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce

Synergia: Nauka - Przemysł

 

22 – 23 października 2019 r.

Wydział Mechaniczny,
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
ul. Stasieckiego 54, 26-612 Radom


WSPÓŁORGANIZATORZY

KATEDRA METALOZNAWSTWA I TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH, WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN, POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

PARTNERZY MERYTORYCZNI

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Zastosowanie CAX w przemyśle
Nowoczesne materiały inżynierskie i zaawansowane techniki wytwarzania
Organizacja produkcji - Przemysł 4.0
Aparatura badawcza i pomiarowa

 

KOMITET HONOROWY

 1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – JM Rektor UTH w Radomiu
 2. prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński – JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
 3. prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz – Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
 4. prof. dr hab. inż. Marian Szczerek – Z-ca Dyrektora Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
 5. prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer – Dziekan Wydz. Mechanicznego UTH w Radomiu
 6. prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – Dziekan Wydz. Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
 7. prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater – Dziekan Wydz. Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
 8. prof. ndzw. dr hab. inż. Jacek Nowakowski – Dziekan Wydz. Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku – Białej
 9. mgr inż. Marek Grzywacz – Wiceprezes Zarządu Głównego FSNT NOT
 10. dr inż. Piotr Janicki – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 

RADA NAUKOWA

 1. prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski – Prezes Zarządu RR FSNT NOT, Przewodniczący Rady Naukowej
 2. dr Katarzyna Kalinowska – Wiceprezydent Miasta Radomia
 3. prof. ndzw. dr hab. inż. Wojciech Żurowski – Prorektor ds. badań naukowych UTH w Radomiu
 4. dr inż. Zbigniew Siemiątkowski – Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy, Wydz. Mechaniczny UTH w Radomiu
 5. prof. ndzw. dr hab. inż. Krzysztof Górski – Dyrektor Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Wydział Mechaniczny, UTH w Radomiu
 6. prof. ndzw. dr hab. inż. Sławomir Spadło – Kierownik Katedry Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych, Wydz. Mechatroniki i Budowy Maszyn, Politechnika Świętokrzyska,
 7. prof. ndzw. dr hab. inż. Jerzy Madej – Kierownik Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Maszyn Przepływowych, Katedra Podstaw Budowy Maszyn, Wydz. Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 8. prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Zbrowski – Kierownik Zakładu Konstrukcji Prototypów, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
 9. prof. dr hab. inż. Andrzej Kęsy – Wydział Mechaniczny, UTH w Radomiu
 10. prof. ndzw. dr hab. inż. Jarosław Bartnicki – Wydz. Mechaniczny, Politechnika Lubelska
 11. mgr inż. Tadeusz Franaszek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich
 12. prof. dr hab. inż. Michał Styp-Rekowski – Bydgoska Szkoła Wyższa

KOMITET ORGANIZACYJNY

 1. Paweł Kubicki – Członek Zarządu RR FSNT NOT, Dyrektor Biura RR FSNT NOT, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 2. Stanisław Wójcik – Wiceprezes Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT
 3. dr inż. Jarosław Kotliński – Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu
 4. Zdzisław Kozdrach – Prezes Zarządu Radomskiego Oddziału SIMP
 5. W dniu 23.10.2019 r. (środa) w ramach konferencji odbędzie się wyjazd techniczny do Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

 

W dniu 23.10.2019 r. (środa) w ramach konferencji odbędzie się wyjazd techniczny do Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

 

FORMY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Wariant A

250 zł + VAT, opłata obejmuje: 1 -dniowe uczestnictwo w konferencji (22.10.2019 r. lub 23.10.2019 r.) bez noclegu i publikacji w czasopiśmie

Wariant B

550 zł + VAT, opłata obejmuje: 2-dniowe uczestnictwo w konferencji bez noclegu i publikacji w czasopiśmie

Wariant C – dla studentów studiów I i II stopnia

100 + VAT, opłata obejmuje: udział w wybranym dniu konferencji bez noclegu i publikacji w czasopiśmie

Wariant D – dla przedsiębiorstw

5 000 zł + VAT, opłata obejmuje: prezentację firmy podczas konferencji (15 min), stanowisko wystawiennicze (własna zabudowa lub stolik + 2 krzesła) dołączenie materiałów promocyjnych firmy do torby konferencyjnej roll-up na sali konferencyjnej oraz w holu głównym logotyp firmy na stronie www.not.radom.pl, w materiałach konferencyjnych oraz na ekranie podczas konferencji reklama firmy w wydawnictwie stanowiącym zbiór streszczeń wystąpień uczestnictwo 3 przedstawicieli firmy w 2 dniach konferencji

STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ ORAZ REFERATY O CHARAKTERZE TECHNICZNYM ZOSTANĄ WYDANE W FORMIE MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

REFERATY ZGODNE Z TEMATYKĄ KWARTALNIKA „OBRÓBKA METALU” MOGĄ ZOSTAĆ NA ŻYCZENIE AUTORA BEZPŁATNIE OPUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE 

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW POZA MOŻLIWOŚCIĄ WYSTĄPIENIA PODCZAS SESJI WYKŁADOWYCH DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI PRZEWIDZIANA JEST SESJA PLAKATOWA

PUBLIKACJA W CZASOPIŚMIE „OCHRONA PRZED KOROZJĄ” (20 PKT. WG WYKAZU MNISW Z 31.07.2019 R.)

Tematyka czasopisma obejmuje: zjawiska korozyjne i ich badania, metody badawcze, technologie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych - farby, ochrona elektrochemiczna, powłoki konwersyjne, powłoki metaliczne, inhibitory korozji, korozja mikrobiologiczna, galwanotechnika, tworzywa sztuczne. Zabezpieczanie przeciwkorozyjne metali, betonu, drewna.

Koszty druku wynoszą 100 zł netto + 23% VAT za stronę publikacji w druku (bez koloru) i 300 zł netto + 23% VAT za stronę publikacji w druku (w kolorze).
Istnieje także możłiwość umieszczenia publikacji w Otwartym Dostępie (Open Access) za dodatkową opłatą 200 zł netto.

 

Warunkiem udziału w Konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia z zaznaczonym wariantem uczestnictwa (pocztą lub e-mailem – karta znajduje się na stronie internetowej www.not.radom.pl) oraz dokonanie wpłaty odpowiedniej kwoty (zależnej od wybranego wariantu) na konto: Radomska Rada FSNT NOT 26-600 Radom, ul. prof. W. Krukowskiego 1/214, ING BANK ŚLĄSKI S. A., numer konta: 37 1050 1793 1000 0090 3187 0224.

Na przelewie prosimy podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Konferencji. Ewentualną rezygnację z uczestnictwa prosimy dokonać pisemnie na adres Radomskiej Rady FSNT NOT do dnia 10.10.2019 r. W przypadku nieodwołania przyjazdu w podanym terminie nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa

TERMINARZ

Przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa czynnego z tytułem wystąpienia oraz streszczeniem
20.09.2019 r.

Przesyłanie karty zgłoszenia uczestnictwa biernego
30.09.2019 r.

Dokonanie opłaty za udział
04.10.2019 r.

 

PATRONAT HONOROWY

 

PATRONAT MEDIALNY

 

ADRES DO KORESPONDENCJI

Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
26-600 Radom, ul. prof. W. Krukowskiego 1/214,
tel./fax 48 36 220 88,

e-mail: sekretariat@not.radom.pl

 

 

Archiwum:         


 
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.