Tytu: 安iat Obrabiarek i Narz璠zi
Ogólnopolskie Czasopismo Techniczne
GB: The World of Machine Tools & Tools
Cz瘰totliwo嗆: dwumiesi璚znik
Nak豉d: 2000-3000 egz.
Rok za這瞠nia: 2006

ISSN: 2353-5555

 

Top

Aktualno軼i

 

Automatyzacja i cyfryzacja bez mit闚

2021-03-29

Targi ITM INDUSTRY EUROPE oraz DMG MORI, KUKA, POLARIS ENGINEERING i SANDVIK COROMANT zapraszaj do udzia逝 w jedynym takim wydarzeniu online skierowanym dla 鈔ednich i ma造ch przedsi瑿iorstw produkcyjnych w Polsce. W jego ramach ju 13 kwietnia 2021 r. odb璠zie si wydarzenie online pt. „Automatyzacja i cyfryzacja dla ka盥ego”, na kt鏎e ju teraz mo積a si bezp豉tnie zarejestrowa. W roli organizatora wyst瘼uj targi ITM Industry Europe.

 

Automatyzacja i cyfryzacja bez mitów

 

Cho przemys 4.0 jest tematem wielu spotka i webinarów, to rzadziej mówi si o nim w kontek軼ie ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw przemys這wych. Zmieni to chc liderzy rynku, DMG MORI, KUKA, POLARIS ENGINEERING i SANDVIK COROMANT, którzy po陰czyli w tym zakresie si造 z organizatorami targów ITM Industry Europe.

– Termin „czwarta rewolucja przemys這wa” to w oryginale INDUSTRIE 4.0. Poj璚ie, strategia, która powsta豉 zaledwie kilkana軼ie lat temu w Niemczech. Strategia ta ma na celu dynamiczny rozwój gospodarczy w oparciu o transformacj przemys逝. Cho gówne zmiany dotycz mi璠zy innymi rozwoju przemys逝 w oparciu o „automatyzacj i cyfryzacj produkcji” to celem nadrz璠nym jest szybki rozwój spo貫czny i technologiczny uczestników wspomnianej rewolucji. W szerszym zakresie INDUSTRIE 4.0 obejmuje standaryzacj, technologi i badania, bezpiecze雟two systemów sieciowych, zmian i dostosowanie warunków prawnych do nowych wyzwa, nowe cyfrowe modele biznesowe, ekologi – t逝maczy Marek Osi雟ki, Prezes Zarz康u DMG MORI Polska.

Demokratyzacja nowych technologii

O automatyzacji i cyfryzacji warto bowiem rozmawia nie tylko w kontek軼ie wielkich inwestycji, ale tak瞠 mniejszych projektów. 安iadcz o tym statystyki, które wskazuj, 瞠 zainteresowanie nowymi technologiami w sektorze M同 jest du瞠, jednak decyzje o inwestycjach ograniczaj obawy m.in. o zbyt wysoki próg wej軼ia czy d逝gie oczekiwanie na zwrot poniesionych nak豉dów.

Wydarzenie pt. „Automatyzacja i cyfryzacja dla ka盥ego” (13.04.2021 r.) to odpowied liderów rynku na zapotrzebowanie sektora M同 na rzeteln wiedz w zakresie nowych technologii, a tak瞠 szansa na bezpo鈔ednie konsultacje z przedstawicielami znanych firm.

Link do rejestracji: https://showroom.itm-europe.pl/

– 砰jemy w czasach szybko post瘼uj帷ej digitalizacji, w których komputery i roboty wykonuj zadania zaliczane niegdy do domeny science fiction. Technologia ta zapowiada nadej軼ie kolejnej rewolucji przemys這wej. Spotkanie „Automatyzacja i cyfryzacja dla ka盥ego” to doskona豉 szansa na pokonanie wyzwa oraz ograniczenie marnotrawstwa zasobów, czasu i danych poprzez cyfryzacje procesów obróbkowych z CoroPlus® – mówi Micha Niemiec, Account Manager Die&Mould, Sandvik Polska.

W okresie, gdy utrudnione s spotkania na 篡wo, a imprezy bran穎we i targi nie odbywaj si w tradycyjnej formule, tym bardziej przydatne mog okaza si tego inicjatywy.

– W dzisiejszych czasach ca造 鈍iat opiera si na nowych technologiach, automatyzacji czy cyfryzacji. Spotkanie pt. ,,Automatyzacja i cyfryzacja dla ka盥ego’’ daje nam nowe spojrzenie na przysz這嗆 procesów produkcyjnych. Innowacyjne rozwi您ania nie tylko pozwalaj na ograniczenie kosztów produkcyjnych, przy jednoczesnym zwi瘯szeniu efektywno軼i, ale równie daj najwy窺z jako嗆 wyprodukowanych elementów – dodaje Adam Banaszczak, Prezes Zarz康u POLARIS ENGINEERING. 

M同 ch皻ne na automatyzacj i cyfryzacj

– Statystyki nie k豉mi. Zainteresowanie robotyzacj i automatyzacj w przemy郵e ro郾ie z roku na rok. Jeszcze kilka lat temu ma貫 i 鈔ednie firmy podchodzi造 do tego typu rozwi您a z du篡m dystansem. Wdro瞠nie robotów w zak豉dzie produkcyjnym wi您a這 si wed逝g przedsi瑿iorców z du篡mi nak豉dami finansowymi oraz ryzykiem inwestycyjnym. Podczas takich spotka, jak ,,Automatyzacja i cyfryzacja dla ka盥ego’’ udowadniamy, 瞠 nowoczesne technologie s dla wszystkich. Sztuka polega na okre郵eniu faktycznych potrzeb biznesu i dostosowaniu rozwi您ania, które przyniesie oczekiwane efekty – obja郾ia Tomasz Nowak, Dyrektor KUKA Polska. 

A 1/3 ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw produkcyjnych jest zdania, 瞠 w transformacji cyfrowej kluczowe s automatyzacja i cyfryzacja procesów. Firmy z tego sektora wprowadzaj technologie przemys逝 4.0, aby poprawi terminowo嗆 realizacji zamówie, zwi瘯szy wydajno嗆 i podnie嗆 jako嗆 zarz康zania dzi瘯i precyzyjnemu zbieraniu danych i ich analizie. Co czwarte badane przedsi瑿iorstwo planuje zwi瘯szy bud瞠t na digitalizacj, cyfryzacj i automatyzacj. Zauwa瘸lna jest jednak pewna niepewno嗆 jutra – przedsi瑿iorcy nie potrafi przewidzie, jakie realia gospodarcze czekaj ich bran瞠 w bie膨cym roku1.

– W rozmowach z naszymi wystawcami i partnerami biznesowymi zauwa瘸my, 瞠 implementacja rozwi您a z zakresu przemys逝 4.0 pomaga wielu firmom wyj嗆 obronn r瘯 z kryzysu kadrowego czy trudnej sytuacji zwi您anej z pandemi – komentuje Anna Lema雟ka-Kramer, Dyrektor Targów ITM Industry Europe. – Tym bardziej cenne s inicjatywy, które pozwalaj zdoby rzeteln dawk wiedzy na temat realnych kosztów i oczekiwanych zwrotów z inwestycji w automatyzacj i cyfryzacj. Z rado軼i w陰czyli鄉y si w realizacj projektu, który ma na celu m.in. obalenie nies逝sznego przekonania, 瞠 s to rozwi您ania tylko dla du篡ch graczy. 

Wspólny projekt liderów rynku

Inicjatywa DMG MORI, KUKA, POLARIS ENGINEERING i SANDVIK COROMANT to pierwszy tego typu projekt na rynku, który zak豉da kooperacj firm w celu popularyzowania rzetelnej, fachowej wiedzy na temat automatyzacji i cyfryzacji w sektorze M同. 

– Cyfryzacja i automatyzacja zmieniaj nasz 鈍iat szybko, radykalnie i bezpowrotnie. Udzia w tym procesie, projekcie, platformie to „przysz這嗆 naszego kraju, naszej gospodarki, naszych przedsi瑿iorstw oraz ich udzia w 鈍iatowym 豉鎍uchu dostaw”. To nasze „by albo nie by”. Naszym obowi您kiem, jest skorzystanie z mo磧iwo軼i, które w ramach projektu dostarcza firma DMG MORI Polska. Staramy si zach璚i naszych obecnych i przysz造ch partnerów do skorzystania z nadarzaj帷ych si, oraz dost瘼nych dzi瘯i firmie DMG MORI Polska, mo磧iwo軼i. To nie jest wy陰cznie „przej軼ie na stron cyfryzacji” to post瘼 i przysz這嗆 nas wszystkich. Z DMG MORI mo瞠cie uczestniczy lub kontynuowa technologiczny, strukturalny i kulturowy rozwój – podsumowuje Marek Osi雟ki, Prezes Zarz康u DMG MORI Polska.

Szczegó造 wydarzenia online

Temat: Automatyzacja i cyfryzacja dla ka盥ego 

Data: 13 kwietnia 2021 r., transmisja LIVE o godz. 11:00 i 14:00 

Rejestracja: https://showroom.itm-europe.pl/ 

 

 

 

W programie: 

  • Wyst徙ienia praktyków z DMG MORI, KUKA, POLARIS ENGINEERING i SANDVIK COROMANT.
  • Pokaz pracuj帷ych maszyn na 篡wo.
  • Symulacja mo磧iwych rozwi您a. 
  • Prezentacja efektu przed i po – zobacz, co mo瞠sz uzyska dzi瘯i automatyzacji i cyfryzacji.
  • Automatyzacja i robotyzacja – dowiedz si, jak je przeprowadzi.
  • Rentowno嗆 ROI – jak obliczy zwrot z inwestycji.
  • Mo磧iwo嗆 konsultacji z ekspertami po spotkaniu. 

 

DMG MORI Polska oferuje na polskim rynku produkty jednego z wiod帷ych na 鈍iatowym rynku producentów obrabiarek do metalu, koncernu DMG MORI. Firma zajmuje si zarówno sprzeda膨, jak i serwisowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie. Posiada 14 zak豉dów produkcyjnych, zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, W這szech oraz Japonii a tak瞠 rozbudowan sie serwisu. Nad p造nno軼i produkcji czuwa 34 in篡nierów serwisu oraz 9 in篡nierów technologii zlokalizowanych w kilkunastu regionach naszego kraju. Gówn strategi DMG MORI Polska jest fachowe doradztwo oraz budowanie zaufania w oparciu o obustronne korzy軼i. Misj firmy jest ci庵貫 udoskonalanie procesów obróbki, obni瘸nie kosztów oraz wzrost poziomu technologicznego.

KUKA to jeden z wiod帷ych producentów inteligentnych rozwi您a automatyzacyjnych oraz 鈍iatowy lider w dziedzinie robotów przemys這wych (3-1300 kg ud德igu), mobilnych i wspó逍racuj帷ych. Polski oddzia KUKA od ponad 10 lat wspiera lokalnych przedsi瑿iorców w robotyzacji procesów przemys這wych. In篡nierowie i specjali軼i KUKA Polska odpowiadaj za sprzeda, doradztwo, zapewniaj ca這dobowe wsparcie techniczne, a tak瞠 organizuj szkolenia na najwy窺zym poziomie.

Polaris ENGINEERING funkcjonuje na polskim rynku od prawie 30 lat. W 1993 r. firma rozpocz窸a dzia豉lno嗆 w bran篡 przemys這wej, koncentruj帷 si na wybranych obszarach technologii. Dzi瘯i zaanga穎waniu i wiedzy pracowników firma osi庵n窸a liczne sukcesy w wdra瘸niu najnowszych technologii w przemy郵e.

SANDVIK COROMANT to firma, która rozpocz窸a dzia豉lno嗆, jako skromny warsztat w szwedzkiej miejscowo軼i Sandviken z czasem przekszta販i豉 si w 鈍iatowego lidera bran篡. W „DNA firmy” zapisana jest pasja do in篡nierii i przesuwania granic mo磧iwo軼i, realizowana zawsze w bliskich relacjach z klientami. Jest ona cz窷ci kultury SANDVIK COROMANT od 1942 roku i pozostanie ni w kolejnych latach.

ITM INDUSTRY EUROPE to najwi瘯sze i najbardziej znacz帷e targi przemys這we w tej cz窷ci Europy, prezentuj帷e 鈍iatowe trendy zgodne z ide Przemys逝 4.0. W tym roku odb璠 si 31.08-3.09.2021 r. w formule hybrydowej. Wydarzenie tworz nie tylko bogate ekspozycje wystawiennicze, ale tak瞠 liczne konferencje, debaty i szkolenia, w tym w tym pionierski projekt promuj帷y rozwój przemys逝 4.0 Kongres Industry NEXT. The New Reality. Czterodniowy program ITM INDUSTRY EUROPE co roku budowany jest na wiedzy do鈍iadczonych ekspertów oraz wspierany przez kluczowe organizacje, stowarzyszenia i instytucje bran篡 przemys這wej. W tym samym czasie odbywaj si tak瞠: Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu MODERNLOG, 3D SOLUTIONS – Targi Druku i Skanu 3D, Targi Kooperacji Przemys這wej SUBCONTRACTING oraz Forum Odlewnicze FOCAST.

 

Wi璚ej informacji na: https://itm-europe.pl

 

 

毒ód這: Grupa MTP

 

Archiwum:         


 
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb u篡tkownik闚. Korzystaj帷 ze strony zgadzasz si na ich zapisywanie w pami璚i urz康zenia zgodnie z ustawieniami przegl康arki. Wi璚ej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatno軼i.