Tytu: 安iat Obrabiarek i Narz璠zi
Ogólnopolskie Czasopismo Techniczne
GB: The World of Machine Tools & Tools
Cz瘰totliwo嗆: dwumiesi璚znik
Nak豉d: 2000-3000 egz.
Rok za這瞠nia: 2006

ISSN: 2353-5555

 

Top

Aktualno軼i

 

ITM INDUSTRY EUROPE - wracamy do spotka!

2021-07-09

Przed nami pierwszepo kilkunastomiesi璚znej przerwie wydarzenie dedykowane bran篡. Targi ITM INDUSTRY EUROPE ju 31 sierpnia otworz sezon spotka dla przemys逝. Jak firmy i partnerzy oceniaj miniony rok i czas wirtualnych relacji?Czego szczeg鏊nie oczekuj od targ闚? Co planuj organizatorzy? Znamy odpowiedzi.

 

ITM INDUSTRY EUROPE - wracamy do spotka!

Przygotowaniom do targów ITM INDUSTRY EUROPE na „ostatniej prostej”, towarzysz optymistyczne analizy rynku. 

Rekordy w przemy郵e

Wska幡ik PMI, obrazuj帷y nastroje w przemy郵e, by w czerwcu na rekordowym poziomie 59,4 pkt. Polski przemys wychodzi z kryzysu, nabieraj帷 nowej, niespotykanej dot康 dynamiki. Wed逝g najnowszego badania firmy IHS Markit, tak瞠 prognozy przedsi瑿iorców z polskiego sektora wytwórczego odno郾ie wielko軼i produkcji w nadchodz帷ym roku, uleg造 poprawie. 

- To dla nas wa積e prognozy. Przygotowujemy targi z ogromn odpowiedzialno軼i, maj帷 na uwadze, 瞠 przez lata podnie郵i鄉y poprzeczk wyj徠kowo wysoko.Zapewnienie wystawcom i go軼iom odpowiedniejjako軼i biznesowej wydarzenia jest dla nas niezwykle wa積e. W minionym roku nie mogli鄉y co prawda organizowa targów, ale ten czas dobrze wykorzystali鄉y m.in. na wzbogacenie naszej oferty o nowe narz璠zie: internetow platform spotka. Daje ona firmom dodatkowe mo磧iwo軼i zdobywania kontaktów i mi璠zynarodowych rynków. Rozwi您anie spotka這 si z du篡m uznaniem naszych wystawców- mówi Anna Lema雟ka-Kramer, dyrektor targów ITM INDUSTRY EUROPE. 

IndustryNext – remedium na kryzys

Targi to nie tylko bogata ekspozycja i pokazy maszyn, ale tak瞠 interesuj帷y program. W hybrydowej formule odb璠zie si m.in. zapowiadane ju spotkanie IndustryNext. Wydarzenie zostanie po鈍i璚one programom wsparcia oraz funduszom ukierunkowanym na rozwój polskiego przemys逝 w nowej rzeczywisto軼i. B璠zie równie miejscem wymiany do鈍iadcze i dyskusji nt. zastosowania rozwi您a Przemys逝 4.0 oraz internetu rzeczy przez polskich oraz globalnych liderów.

- Skupimy si nafinansowaniu transformacji przemys這wej polskich firm. Powiemy te o robotyzacji i automatyzacji jako wa積ym wsparciu produkcji, zw豉szcza w niepewnych biznesowo czasach. Nie zabraknie tak瞠 tematu Polskiej Doliny Cyfrowej, która jest istotnym filarem rozwoju idei przemys逝 4.0 w Polsce. Mamy 鈍ietnych prelegentów z czo這wych instytucji i organizacji bran穎wych oraz ekspertów wywodz帷ych si z firm, które 鄉ia這 mo積a okre郵i tytu貫m: giganci cyfryzacji – dodaje Anna Lema雟ka-Kramer.

Targi ITM INDUSTRY EUROPE buduj relacje

Wystawcy ITM INDUSTRY EUROPE od miesi璚y czekaj na mo磧iwo嗆 pokazania 鈍iatu swoich rozwi您a i powrotu to bezpo鈔ednich spotka.

-Musieli鄉y bardzo mocno przemodelowa dotychczasowy tryb pracy i przej嗆 niemal w 100% na rozmowy online. Od d逝窺zego czasu du穎 si mówi, 瞠 klienci s spragnieni spotka biznesowych face-to-face. Czy rzeczywi軼ie tak jest poka膨 w豉郾ie targi. Liczymy wi璚 przede wszystkim na to, 瞠 odwiedzaj帷y przyjd z konkretnymi projektami i wyzwaniami, do których b璠 poszukiwali rozwi您a – mówi Mateusz Amrozi雟ki, specjalista ds. Nowych Projektów FANUC POLSKA.Podobnego zdania jest Wojciech Chudy, dyrektor i prokurentBOSCHERT POLSKA - Okres pandemiczny to konieczno嗆 du瞠j zmiany mentalnej a w szczególno軼i przeniesienia spotka z klientami z osobistych na zdalne. Pomimo faktu, 瞠 jest to du篡m u豉twieniem nie mo瞠 zast徙i bezpo鈔edniego kontaktu. Na szcz窷cie nasza firma szybko dostosowa豉 si do tych realiów i dzi瘯i temu obecny rok mo瞠my ju nazwa dobrym. ITM INDUSTRY EUROPE w Poznaniu to dla naszej firmy d逝go wyczekiwana impreza bran穎wa, na której znowu b璠ziemy mogli spotka si z naszymi klientami. Mamy nadziej, 瞠 pomimo trudnego okresu jakim jest pandemia uda nam si spe軟i to za這瞠nie. Z naszych rozmów handlowych wynika, 瞠 wiele firm oczekuje tych targów – zauwa瘸.

Znaczenie bezpo鈔ednich relacji podkre郵a tak瞠 Tadeusz Franaszek, prezes Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. 

- W bie膨cej dzia豉lno軼i gospodarczej kwestia kontaktów pomi璠zy uczestnikami procesów produkcyjnych i handlowych ma bardzo du瞠 znaczenie. Ich ograniczenie spowodowane pandemi COVID-19 negatywnie wp造n窸o na gospodark praktycznie we wszystkich krajach 鈍iata. W czasie lockdownu kontakty bran穎we, handlowe i techniczne ograniczy造 si do spotka zdalnych. Pozyskiwanie nowych klientów i rynków sta這 si mocno utrudnione. Chcieliby鄉y aby tegoroczne Targi by造 kolejnym bardzo wa積ym wydarzeniem, które stworzy這by niezapomniane dla jego uczestników miejsce wa積ych biznesowych spotka, ciekawych promocji oraz wysokiej frekwencji wystawców i zwiedzaj帷ych. Oczekujemy, 瞠 Targi ITM rozpoczn nowy okres sukcesów handlowych i dadz zadowolenie wszystkim, którym brakowa這 bezpo鈔ednich kontaktów oraz tak istotnej wymiany informacji techniczno-handlowych – stwierdza.

Co szykuj wystawcy?

Bezpo鈔edni kontakt z nowo軼iami i premierami produktowymi to dla wielu go軼i jeden z najwa積iejszych aspektów udzia逝 w targach.

Cz窷 wystawców ju dzi zdradza co zamierza pokaza podczas najbli窺zej edycji. - Planujemy pokaza zarówno roboty, jak i obrabiarki. W tym nowo軼i, takie jak cobot FANUC CRX, którego premiera przypad豉 na czas g喚bokiego „lockdownu” i do tej pory nie by prezentowany szerszej publiczno軼i na du瞠j imprezie targowej – zapowiada Mateusz Amrozi雟ki z FANUC POLSKA.

Na stoisku BOSCHERT POLSKAb璠zie mo積a zobaczy sztandarowe produkty czyli pras kraw璠ziow CNC i gilotyn CNC. - Oprócz tego poka瞠my kompaktowe rozwi您anie do gratowania i szlifowania blach firmy Timesavers, walcark do blach CNC firmy Faccin, jeden z wielu modeli pras hydraulicznych firmy Sicmi, oraz oczywi軼ie szeroki zakres oprzyrz康owania do pras kraw璠ziowych i wykrawarek narz璠ziowych – zdradza Wojciech Chudy.

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, tradycyjnie zorganizuje Park Tematyczny ODLEWNICTWO w ramach Forum Odlewniczego FOCAST. 

-To zbiorowe stoisko, w którym uczestniczy b璠 polskie odlewnie i dostawcy dla odlewnictwa. Jak co roku b璠zie to miejsce spotka i rozmów z potencjalnymi klientami - mówi Tadeusz Franaszek. 

Aktualne trendy

安iat w ci庵u ostatniego roku si zmieni, tak瞠 w bran篡 przemys這wej. Pandemia wp造n窸a w zasadniczy sposób na aktualne trendy. Potwierdzaj to wystawcy i partnerzy targów ITM INDUSTRY EUROPE.

- Z puntu widzenia czysto produkcyjnego – wiele bran dostrzeg這 po raz kolejny, 瞠 w samych procesach produkcyjnych cz瘰to s豉bym ogniwem jest cz這wiek. St康 pojawi si kolejny powód poszerzaj帷y zainteresowanie automatyzacj i robotyzacj produkcji - zauwa瘸 Mateusz Amrozi雟ki. 

Konieczno嗆 wdro瞠 opartych o automatyzacj podnosi tak瞠 Wojciech Chudy, podkre郵aj帷 jednocze郾ie problem dost瘼no軼i materiaów.

- Nasi klienci musz sobie dzisiaj radzi z ci庵造m wzrostem kosztów materiaów i ich dost瘼no軼i, a co za tym idzie cz瘰to konieczno軼i podwy窺zenia cen wytwarzanych przez nich produktów. Sposobem na ratowanie swojej konkurencyjno軼i jest wzrost inwestycji zmierzaj帷ych do automatyzacji procesów technologicznych – dodaje.

Z kolei Tadeusz Franaszek jest zdania, 瞠 wszystkie negatywne zjawiska, które zdezorganizowa造 restrykcje zwi您ane z pandemi zmieni造 równie tradycyjne formy prowadzenia biznesu i wp造n窸y na jego funkcjonowanie.

- Rok 2020 przyniós 20% spadek produkcji odlewów, efektem czego by這 znaczne ograniczenia w produkcji komponentów oraz cz窷ci maszyn i urz康ze co utrudni這 terminow produkcj wyrobów gotowych, a w rezultacie da這 si odczu w wielu bran瘸ch przemys這wych np. motoryzacji. 

Problemy te zosta造 pokonane i bran瘸 motoryzacyjna notuje ju powrót do normalno軼i, co dla naszej bran篡 oznacza wzrost zapotrzebowania na odlewy. Liczymy wi璚 na to, 瞠 tegoroczna edycja targów dodatkowo przyczyni si do poprawy tej tendencji – podkre郵a.

Si豉 targowego 鈍i皻a przemys逝

Pot璕 ITM INDUSTRY EUROPE buduj tak瞠 odbywaj帷e si w tym samym czasie Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu Modernlog,3D Solutions – targi druku i skanu 3D, Subcontractingoraz Forum Odlewnicze Focast. Szczególny nacisk na relacje biznesowe oraz pozyskiwanie nowych kontaktów stawiany jest podczas Targów Kooperacji Przemys這wej Subcontracting. Wydarzenie, odbywaj帷e si równolegle z ITM INDUSTRY EUROPE, skierowane zosta這 do przedsi瑿iorców szukaj帷ych podwykonawców przemys這wych oraz zleceniobiorców gotowych na nowe wyzwania zawodowe. Aran瘸cja spotka tych dwóch grup zawodowych realizowana jest w trakcie mi璠zynarodowych spotka kooperacyjnych SubcontractingMeetings. W ramach tegorocznej edycji targów Subcontracting b璠zie mo積a tak瞠 wzi望 udzia w dwudniowym seminarium (1-2 wrze郾ia) skierowanym do osób zainteresowanych rozwini璚iem dzia豉lno軼i o rynki zagraniczne oraz promocj polskiego podwykonawstwa poza granicami kraju. W programie wydarzenia znajduj si wyst徙ienia przedstawicieli Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego oraz Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu Cinnomatech. 

Targi potrwaj od 31 sierpnia do 3 wrze郾ia 2021 r. na terenie Mi璠zynarodowych Targów Pozna雟kich. W tym roku rozszerzeniem tradycyjnej oferty ITM INDUSTRY EUROPE jest równie dedykowana przestrze wirtualna, nowe miejsce nawi您ywania relacji biznesowych: internetowa platforma spotka. 

 

Wi璚ej na:

www.itm-europe.pl

Facebook: https://www.facebook.com/ITMEurope/

LINKEDin: https://www.linkedin.com/showcase/itmeurope/

 

 

毒ód這: Grupa MTP

 

Archiwum:         


 
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb u篡tkownik闚. Korzystaj帷 ze strony zgadzasz si na ich zapisywanie w pami璚i urz康zenia zgodnie z ustawieniami przegl康arki. Wi璚ej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatno軼i.