Tytuł: Świat Obrabiarek i Narzędzi
Ogólnopolskie Czasopismo Techniczne
GB: The World of Machine Tools & Tools
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 2000-3000 egz.
Rok założenia: 2006

ISSN: 2353-5555

 

Intec 2023

Informacje prasowe

 

Zapewnienie jakości poprzez optymalny proces mycia

2022-12-08

W dzisiejszych czasach czystość komponentów jest takim samym kryterium jakościowym, jak dokładność wymiarowa. Jest ona definiowana przez określone specyfikacje czystości cząstek, a coraz częściej także cienkich warstw.

 

Zapewnienie jakości poprzez optymalny proces mycia

W dzisiejszych czasach czystość komponentów jest takim samym kryterium jakościowym, jak dokładność wymiarowa. Jest ona definiowana przez określone specyfikacje czystości cząstek, a coraz częściej także cienkich warstw. Niezawodne spełnienie tych wymagań może być nie lada wyzwaniem. Aby działania były opłacalne, coraz ważniejsze staje się zaprojektowanie procesów mycia zgodnie z wymaganiami użytkownika i uzyskanie powtarzalnych wyników czystości.


Czystość komponentów jest kryterium jakościowym które przyczynia się do satysfakcji klienta, a przez to wysokiego poziomu konkurencyjności. 

Niezależnie od branży, mycie detali stało się dzisiaj jednym z kluczowych procesów w procesie produkcji. Po pierwsze, części muszą być wystarczająco czyste do kolejnych etapów obróbki, takich jak powlekanie, drukowanie, obróbka cieplna czy montaż. Po drugie, jakość i funkcjonalność produktu są w dużej mierze zależne od czystości komponentów. W ostatnich latach skupiano się na usuwaniu zanieczyszczeń pyłowych, w tym wiórów powstających w procesach obróbki i formowania, ale także zadziorów i cząstek powstałych w wyniku ścierania. Tymczasem zanieczyszczenie cienkowarstwowe również nabrało znaczenia. Dzieje się tak, ponieważ najmniejsze pozostałości olejów i emulsji po obróbce skrawaniem, środków czyszczących, środków do ciągnienia, formowania i rozdzielania itp. mogą pogorszyć jakość połączeń w procesach łączenia, takich jak spawanie laserowe, lutowanie i klejenie. 

Jeśli chodzi o zanieczyszczenie cienkowarstwowe, specyfikacje czystości są często definiowane w kategoriach energii powierzchniowej lub napięcia powierzchniowego (mN/m = miliniutony na metr). Zgodność można stosunkowo łatwo sprawdzić za pomocą tuszów testowych i mierząc kąty styku.


W przypadku, kiedy musimy usunąć zanieczyszczenia organiczne, nowoczesne rozpuszczalnikowe maszyny myjące robią więcej, niż tylko pozwalają osiągnąć wymagany poziom czystości. Pozwalają też spełnić wysokie wymagania środowiskowe i znacznie wydłużyć żywotność rozpuszczalnika dzięki zintegrowanej destylacji środka myjącego. 

Dostosowanie procesów mycia chemicznego na mokro do danego zadania

W przypadku zdecydowanej większości detali specyfikacje dotyczące czystości cząstek i/lub warstwy można spełnić przy wykorzystaniu procesów mycia chemicznego na mokro. Części są na ogół myte partiami, albo luzem, albo ułożone w koszach. Jednak stabilną i powtarzalną jakość procesu oraz stałe, dobre wyniki można osiągnąć tylko wtedy, gdy chemia myjąca oraz maszyna i technologia procesu są optymalnie dostosowane do zadania mycia.


Rozpoczynając mycie wodne, myjka EcoCcube jest idealną maszyną, która łączy kompaktowe wymiary, niską wagę, dwa standardowe zbiorniki i prostą obsługę. 

Dobór odpowiedniego środka myjącego do zanieczyszczenia

Przy wyborze środka myjącego, zasada chemiczna „podobne rozpuszcza podobne” powinna służyć jako wskazówka. Oznacza to, że zanieczyszczenia polarne, takie jak emulsje chłodzące, pasty polerskie, sole, cząstki ścierne i inne ciała stałe są zwykle usuwane za pomocą wody jako polarnego środka myjącego w połączeniu ze środkami o neutralnym pH, kwasowymi lub alkalicznymi. W przypadku zanieczyszczeń na bazie oleju mineralnego (organicznych, niepolarnych), takich jak oleje obróbcze, smary i woski, zwykle stosuje się rozpuszczalniki, takie jak węglowodory bezchlorowcowe lub węglowodory chlorowane. Alkohole modyfikowane (3-butoksy-2-propanole) mają właściwości lipofilowe i hydrofilowe, a zatem są zdolne do usuwania w pewnym stopniu zarówno niepolarnych, jak i polarnych zanieczyszczeń.

Aby dokładnie określić, który środek myjący jest najlepszy do skutecznego usuwania zanieczyszczeń przywierających do detali, zaleca się przeprowadzenie prób mycia z oryginalnie zanieczyszczonymi częściami. W swoich centrach technologicznych na całym świecie Ecoclean GmbH dysponuje różnymi maszynami myjącymi do wszystkich rodzajów mediów myjących. Służą one do przeprowadzania testów mycia części wykonanych z metalu, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, szkła i ich kombinacji. Oprócz osiągalnego wyniku mycia zespół sprawdza również, czy materiały elementów, które mają być czyszczone, są kompatybilne z używanymi środkami myjącymi.


Mycie ultradźwiękowe pozwala spełnić najwyższe wymagania czystościowe w bardzo krótkim czasie.

Minimalizacja kosztów mycia dzięki odpowiedniej technologii procesu

Im szybciej i skuteczniej w procesie mycia spełnione są wstępnie zdefiniowane specyfikacje czystości, tym mniejszy jest jednostkowy koszt mycia. Efekt działania środka myjącego jest zatem wzmacniany przez różne technologie procesowe, takie jak natryskiwanie, odtłuszczanie parowe, mycie zanurzeniowe, ultradźwiękowe i zanurzeniowo-natryskowe, a także mycie wysokociśnieniowe, które służy do jednoczesnego gratowania części.

Podczas mycia natryskowego energia kinetyczna strumienia wzmacnia działanie zastosowanych środków myjących i usuwa zanieczyszczenia z powierzchni elementu. Do wszystkich lub określonych obszarów, np. otwory wywiercone lub ślepe otwory przykłada się ciśnienie od 2 do 20 barów. Szczególnie przy precyzyjnym myciu natryskowym jego rezultat zależy od tego, jak dysze są skierowane na mytą powierzchnię. Wynik można poprawić, przesuwając detal względem dyszy natryskowej lub odwrotnie. Tam, gdzie wymagania czystościowe są wysokie, mycie natryskowe może być również stosowane jako końcowy etap w celu usunięcia wszelkich drobnych cząstek, które nadal przylegają do powierzchni.

Podczas odtłuszczania parowego, które odbywa się w zamkniętej komorze roboczej rozpuszczalnikowej maszyny myjącej, środek myjący jest podgrzewany do temperatury wrzenia, a powstałe opary rozpuszczalnika kierowane są na myte elementy. Różnica temperatur między gorącymi oparami a chłodniejszym detalem powoduje kondensację rozpuszczalnika na powierzchni mytego przedmiotu, co tworzy efekt płukania. Odtłuszczanie parowe służy do usuwania zanieczyszczeń, takich jak oleje, smary i emulsje z lekko zabrudzonych części.

W myciu zanurzeniowym, które można przeprowadzić za pomocą środków na bazie wody i rozpuszczalników, zanieczyszczenia są usuwane przede wszystkim w wyniku chemicznego działania medium. Efekt ten można wzmocnić wychylając i obracając detale. Proces ten jest najczęściej stosowany w przypadku części o złożonej geometrii (z otworami nieprzelotowe lub podcięciami), a często łączy się go z myciem natryskowo-iniekcyjnym (IFW) i/lub myciem ultradźwiękowym.

Mycie zalewowo-iniekcyjne jest stosowane w prawie wszystkich procesach mycia elementów silnie zanieczyszczonych wiórami i olejem lub emulsją. Części są poddawane ciśnieniu od 3 do 15 barów w kąpieli zanurzeniowej. Ponieważ odbywa się to poniżej poziomu cieczy, generowane są duże przepływy objętościowe, które mogą łatwo penetrować otwory nawet w elementach o bardzo złożonej geometrii.

Mycie ultradźwiękowe opiera się na zjawisku kawitacji: sygnały elektryczne generowane z określoną częstotliwością przez generator ultradźwięków są przekazywane przez przetwornik jako fale dźwiękowe do płynu myjącego. Powoduje to wzajemne oddziaływanie podciśnienia i nadciśnienia, z mikroskopijnymi pęcherzykami gazu tworzącymi się w fazach podciśnienia, które zapadają się (implodują) w późniejszej fazie nadciśnienia. Powoduje to powstawanie w cieczy mikroprądów, które praktycznie „wysadzają” i zmywają wszelkie zanieczyszczenia stałe i cienkowarstwowe przylegające do detali. Dla efektu mycia obowiązuje następująca zasada: im niższa częstotliwość, tym większe pęcherzyki kawitacyjne i wyższa uwalniana energia.


Maszyna EcoCvelox łączy gratowanie i mycie z wysokim poziomem automatyzacji i prostym programowaniem, tak, że procesy te można przeprowadzić w jednym etapie produkcji w ekonomiczny sposób

Gratowanie i mycie w jednym kroku

Zastosowanie strumienia wody pod wysokim ciśnieniem, zwykle w zakresie od 300 do 1000 barów, ale czasem wyższym lub niższym w zależności od zastosowania, umożliwia niezawodne usuwanie zadziorów powstałych podczas obróbki skrawaniem i jednoczesne mycie detali. Mycie wysokociśnieniowe służy również do usuwania pozostałości piasku z odlewów oraz uporczywych zabrudzeń z powierzchni części, w tym pozostałości spawalniczych i zgorzeliny. Stosowane ciśnienia zależą od rodzaju i poziomu zanieczyszczenia, a także od wyników badań uzyskanych w Centrach Technologicznych Ecoclean.

Oprócz medium myjącego i technologii systemu, na jakość procesu ma wpływ personel obsługujący maszynę myjącą. Znajomość wzajemnych powiązań i procesów na etapie mycia detali w produkcji ma zatem kluczowe znaczenie dla powtarzalnego i ekonomicznego spełniania wymagań czystości.

www.ecoclean-group.net

 

Źródło: Ecoclean GmbH 

 

 

Archiwum:         


 
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.